Hoewel 96,5 procent van de ondervraagde Belgen gelooft dat de opwarming waarschijnlijk of zeker plaatsvindt, is slechts 25,5 procent hierover heel bezorgd, en 6,5 procent uiterst bezorgd. Net niet de helft zegt enigszins bezorgd te zijn. Jongeren blijken bezorgder over de klimaatverandering dan ouderen. Ook mensen met een grotere politieke interesse zijn meer verontrust.

Wat de politieke voorkeur betreft zijn het vooral Belgen met een linkse politieke voorkeur en kiezers die op Groen of Ecolo stemmen die zeggen vaker wakker te liggen van de klimaatverandering. Wat de oorzaken van de klimaatverandering betreft lopen de meningen enigszins uiteen.

Het grootste deel van de ondervraagden (53,5 procent) gaat akkoord met de stelling dat vooral menselijke activiteiten, al dan niet samen met natuurlijke processen, aan de basis liggen van de klimaatverandering. 39,7 procent anderen kent een even grote verantwoordelijkheid toe aan natuurlijke processen en menselijke activiteiten. De bevraagde Belgen voelen zich ook gedeeltelijk persoonlijk verantwoordelijk om de klimaatverandering tegen te gaan.

Hoewel 96,5 procent van de ondervraagde Belgen gelooft dat de opwarming waarschijnlijk of zeker plaatsvindt, is slechts 25,5 procent hierover heel bezorgd, en 6,5 procent uiterst bezorgd. Net niet de helft zegt enigszins bezorgd te zijn. Jongeren blijken bezorgder over de klimaatverandering dan ouderen. Ook mensen met een grotere politieke interesse zijn meer verontrust. Wat de politieke voorkeur betreft zijn het vooral Belgen met een linkse politieke voorkeur en kiezers die op Groen of Ecolo stemmen die zeggen vaker wakker te liggen van de klimaatverandering. Wat de oorzaken van de klimaatverandering betreft lopen de meningen enigszins uiteen. Het grootste deel van de ondervraagden (53,5 procent) gaat akkoord met de stelling dat vooral menselijke activiteiten, al dan niet samen met natuurlijke processen, aan de basis liggen van de klimaatverandering. 39,7 procent anderen kent een even grote verantwoordelijkheid toe aan natuurlijke processen en menselijke activiteiten. De bevraagde Belgen voelen zich ook gedeeltelijk persoonlijk verantwoordelijk om de klimaatverandering tegen te gaan.