De krant Het Laatste Nieuws schreef dat de belastinginkomsten in de eerste helft van het jaar 780 miljoen lager waren dan voorzien in de begrotingscontrole van maart.

Volgens de FOD Financiën bedraagt het tekort op het federale niveau, na aftrek van onder meer de transfers naar de deelstaten, slechts 149,71 miljoen euro. "Dat valt ruim binnen de conjunctuurbuffer die bij de begrotingsopmaak werd voorzien", zegt woordvoerder Francis Adyns.

De stijging van de fiscale ontvangsten in de eerste vier maanden bedroeg 6,93 procent, tegenover een objectief van 7 procent. "Over mei en juni bestaan nog geen cijfers, dat zijn enkel ramingen", aldus Adyns.

Positief nieuws is volgens de FOD bovendien dat de ontvangsten opnieuw beter dan voorheen aansluiten bij de conjuncturele evolutie. (Belga/TE)

De krant Het Laatste Nieuws schreef dat de belastinginkomsten in de eerste helft van het jaar 780 miljoen lager waren dan voorzien in de begrotingscontrole van maart. Volgens de FOD Financiën bedraagt het tekort op het federale niveau, na aftrek van onder meer de transfers naar de deelstaten, slechts 149,71 miljoen euro. "Dat valt ruim binnen de conjunctuurbuffer die bij de begrotingsopmaak werd voorzien", zegt woordvoerder Francis Adyns. De stijging van de fiscale ontvangsten in de eerste vier maanden bedroeg 6,93 procent, tegenover een objectief van 7 procent. "Over mei en juni bestaan nog geen cijfers, dat zijn enkel ramingen", aldus Adyns. Positief nieuws is volgens de FOD bovendien dat de ontvangsten opnieuw beter dan voorheen aansluiten bij de conjuncturele evolutie. (Belga/TE)