CD&V-voorzitter Wouter Beke en diens SP.A-collega Bruno Tobback reageren met schouderophalen op de 'nieuwe strategie' van N-VA. 'Wij zeiden een jaar geleden al dat we nu alles willen inzetten op het sociaaleconomische en de jobs van de mensen. De vraag bij N-VA is of dit ook voor de hele partij geldt', aldus Beke.

N-VA-voorzitter Bart De Wever en Kamerlid Siegfried Bracke deden dit weekend de 'nieuwe strategie' van de partij uit de doeken. Die moet ervoor zorgen dat niet de Vlaamse partijen, maar wel de PS vragende partij wordt voor een confederale hervorming.

Volgens de Vlaamsnationalisten kan dat door kort na de verkiezingen meteen van start te gaan met een sociaaleconomische 'herstelregering', die dan meteen 'het omgekeerde doet van wat de PS wil'. 'Als de PS merkt dat het federale beleid haar belangen niet meer dient, als het huidige België dus niet meer in hun voordeel is, zullen wel willen praten' over confederalisme, verduidelijkte De Wever.

Dat confederalisme is dus allerminst afgezworen, onderstreepten Bracke en De Wever doorheen het weekend. Wie meestapt in de tijdelijke regering, 'met beperkte omvang en een beperkt programma', zou van N-VA immers ook garanties moeten geven dat tegelijk aan het confederalisme getimmerd wordt.

Vraag is echter welke garanties N-VA daarvoor kan krijgen. Blijven die te beperkt, dan dreigen de onderhandelingen te verglijden richting praatbarak. Eist de partij toch meteen verregaande afspraken, dan doemt opnieuw het spookbeeld op van eindeloze onderhandelingen alvorens de 'herstelregering' van start zou kunnen gaan. Bracke beloofde alvast 'plechtig' dat N-VA zal passen voor een blokkering.

CD&V-voorzitter Wouter Beke haalt echter de schouders op. 'Ik ga geen tekstexegese beginnen over de tegenstrijdige verklaringen van N-VA', reageert hij. 'Maar het is duidelijk dat wie andere dingen afhankelijk wil maken van een sociaaleconomische regering, de zaken alleen maar bemoeilijkt.'

Tobback: 'Confederalisme was poging om mensen zand in ogen te strooien, nu strooien ze ook al zand in eigen ogen'

Voor SP.A-voorzitter Bruno Tobback moeten de Vlaamsnationalisten 'eerst intern maar eens uitmaken wat ze nu eigenlijk bedoelen met dat confederalisme'. 'Over die fameuze uitleg heb ik altijd gezegd dat het een poging was om de mensen zand in de ogen te strooien. Nu strooien ze blijkbaar ook al zand in eigen ogen.'

Beke en Tobback vragen zich echter vooral af of heel N-VA zich wel kan vinden in de nieuwe strategie. Bracke zei alvast zich te zullen excuseren binnen het partijbestuur omdat hij 'voor zijn beurt' gesproken heeft. Het Gentse Kamerlid nuanceerde ook dat het ging om 'beschouwingen die we in een comiteetje hadden gemaakt'.

Bracke zal zich verontschuldigen

Net als De Wever bevestigde hij dat de nieuwe strategie nog niet was doorgesproken binnen het partijbestuur. 'Morgen zal ik me verontschuldigen en dan gaat dat zijn weg gaan in de democratische besluitvorming van de partij', aldus Bracke. Op het congres begin volgend jaar zal de strategie dan weer niet aan bod komen.

Dat het interview met Bracke in één klap de interne tweestrijd binnen N-VA zou hebben blootgelegd, sprak hij tot slot met klem tegen. 'In alle partijen zijn er mensen met verschillende gevoeligheden, ook bij ons. Maar over de doelstellingen en de weg daar naartoe zijn we het absoluut eens.'

CD&V-voorzitter Wouter Beke en diens SP.A-collega Bruno Tobback reageren met schouderophalen op de 'nieuwe strategie' van N-VA. 'Wij zeiden een jaar geleden al dat we nu alles willen inzetten op het sociaaleconomische en de jobs van de mensen. De vraag bij N-VA is of dit ook voor de hele partij geldt', aldus Beke.N-VA-voorzitter Bart De Wever en Kamerlid Siegfried Bracke deden dit weekend de 'nieuwe strategie' van de partij uit de doeken. Die moet ervoor zorgen dat niet de Vlaamse partijen, maar wel de PS vragende partij wordt voor een confederale hervorming.Volgens de Vlaamsnationalisten kan dat door kort na de verkiezingen meteen van start te gaan met een sociaaleconomische 'herstelregering', die dan meteen 'het omgekeerde doet van wat de PS wil'. 'Als de PS merkt dat het federale beleid haar belangen niet meer dient, als het huidige België dus niet meer in hun voordeel is, zullen wel willen praten' over confederalisme, verduidelijkte De Wever.Dat confederalisme is dus allerminst afgezworen, onderstreepten Bracke en De Wever doorheen het weekend. Wie meestapt in de tijdelijke regering, 'met beperkte omvang en een beperkt programma', zou van N-VA immers ook garanties moeten geven dat tegelijk aan het confederalisme getimmerd wordt.Vraag is echter welke garanties N-VA daarvoor kan krijgen. Blijven die te beperkt, dan dreigen de onderhandelingen te verglijden richting praatbarak. Eist de partij toch meteen verregaande afspraken, dan doemt opnieuw het spookbeeld op van eindeloze onderhandelingen alvorens de 'herstelregering' van start zou kunnen gaan. Bracke beloofde alvast 'plechtig' dat N-VA zal passen voor een blokkering.CD&V-voorzitter Wouter Beke haalt echter de schouders op. 'Ik ga geen tekstexegese beginnen over de tegenstrijdige verklaringen van N-VA', reageert hij. 'Maar het is duidelijk dat wie andere dingen afhankelijk wil maken van een sociaaleconomische regering, de zaken alleen maar bemoeilijkt.'Voor SP.A-voorzitter Bruno Tobback moeten de Vlaamsnationalisten 'eerst intern maar eens uitmaken wat ze nu eigenlijk bedoelen met dat confederalisme'. 'Over die fameuze uitleg heb ik altijd gezegd dat het een poging was om de mensen zand in de ogen te strooien. Nu strooien ze blijkbaar ook al zand in eigen ogen.'Beke en Tobback vragen zich echter vooral af of heel N-VA zich wel kan vinden in de nieuwe strategie. Bracke zei alvast zich te zullen excuseren binnen het partijbestuur omdat hij 'voor zijn beurt' gesproken heeft. Het Gentse Kamerlid nuanceerde ook dat het ging om 'beschouwingen die we in een comiteetje hadden gemaakt'.Net als De Wever bevestigde hij dat de nieuwe strategie nog niet was doorgesproken binnen het partijbestuur. 'Morgen zal ik me verontschuldigen en dan gaat dat zijn weg gaan in de democratische besluitvorming van de partij', aldus Bracke. Op het congres begin volgend jaar zal de strategie dan weer niet aan bod komen. Dat het interview met Bracke in één klap de interne tweestrijd binnen N-VA zou hebben blootgelegd, sprak hij tot slot met klem tegen. 'In alle partijen zijn er mensen met verschillende gevoeligheden, ook bij ons. Maar over de doelstellingen en de weg daar naartoe zijn we het absoluut eens.'