'Dit is een ambitieus beheerscontract dat de MIVB de komende jaren de middelen geeft om het openbaar vervoer verder uit te bouwen. Tussen 2015 en 2028 zullen we 6,2 miljard euro geïnvesteerd hebben. Geld dat gaat naar de verlenging en modernisering van de metro, bijkomende tramlijnen en een volledig elektrische busvloot. Dat is een unicum in België en weinig andere Europese steden doen ons dat na,' stelt minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A).

'In dit nieuwe beheerscontract staat de reiziger centraal,' benadrukt Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB. 'Het laat ons toe om de dienstverlening te verbeteren en nog meer mensen te overtuigen om het openbaar vervoer te gebruiken. Door er ook de nodige middelen aan te koppelen toont het Gewest net zoals de MIVB dat het hun menens is om in het openbaar vervoer te investeren.'

Het nieuwe beheerscontract heeft als doelstelling om tegen 2023 475 miljoen ritten te bereiken per jaar. Vorige jaar noteerde de MIVB een nieuw record met 417,5 miljoen ritten, of een stijging van de rittenaantallen met 43,8 procent in 10 jaar tijd. Goed voor een miljoen reizigers elke dag.

De doelstelling van de MIVB en het Gewest is een alternatief te bieden voor de privéwagen om almaar meer personen aan te zetten van het openbaar vervoer gebruik te maken. Daarvoor staan verschillende acties op stapel: verbetering van de frequenties, bevestiging van het meerjarenplan voor investeringen van 6,2 miljard euro tegen 2030, nieuwe infrastructuur en netuitbreiding voor de tram naar Thurn & Taxis, Neder-over-Heembeek, Meiser en de Heizel en de uitbreiding van de metro.

Tot slot is er de ontwikkeling van geïntegreerde mobiliteitsoplossingen (met derde partners) en de verbetering van de snelheid van het bovengronds openbaar vervoer (Avanti-programma). Het Gewest en de MIVB verbinden zich ertoe tegen 2030 40 procent minder broeikasgassen uit te stoten en hun milieubeleid nog te versterken door te investeren in infrastructuur (isolatie, verwarming, verlichting, enz) en voertuigen.

De MIVB zal vanaf 2025 uitsluitend over volledig elektrische voertuigen beschikken aangezien de maatschappij vanaf dan enkel nog elektrische bussen mag aankopen. Voorts streeft de MIVB ook naar toegankelijkheid voor iedereen.

Bedoeling is te evolueren naar universele toegankelijkheid. Zo is in het beheerscontract voorzien om jaarlijks 50 bovengrondse haltes toegankelijk te maken en de sensibilisering en opleiding van het personeel nog te versterken.

Het meerjarenplan voor investeringen is essentieel voor de MIVB om de talloze projecten voor een nog betere mobiliteit de komende jaren tot een goed einde te brengen: verlenging van de metro naar het noorden, modernisering van de metro (nieuwe signalisatie, nieuwe metrostellen, verhoging van de frequenties...), nieuwe tramlijnen en de indienststelling van het busplan.

'Dit is een ambitieus beheerscontract dat de MIVB de komende jaren de middelen geeft om het openbaar vervoer verder uit te bouwen. Tussen 2015 en 2028 zullen we 6,2 miljard euro geïnvesteerd hebben. Geld dat gaat naar de verlenging en modernisering van de metro, bijkomende tramlijnen en een volledig elektrische busvloot. Dat is een unicum in België en weinig andere Europese steden doen ons dat na,' stelt minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A). 'In dit nieuwe beheerscontract staat de reiziger centraal,' benadrukt Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB. 'Het laat ons toe om de dienstverlening te verbeteren en nog meer mensen te overtuigen om het openbaar vervoer te gebruiken. Door er ook de nodige middelen aan te koppelen toont het Gewest net zoals de MIVB dat het hun menens is om in het openbaar vervoer te investeren.' Het nieuwe beheerscontract heeft als doelstelling om tegen 2023 475 miljoen ritten te bereiken per jaar. Vorige jaar noteerde de MIVB een nieuw record met 417,5 miljoen ritten, of een stijging van de rittenaantallen met 43,8 procent in 10 jaar tijd. Goed voor een miljoen reizigers elke dag. De doelstelling van de MIVB en het Gewest is een alternatief te bieden voor de privéwagen om almaar meer personen aan te zetten van het openbaar vervoer gebruik te maken. Daarvoor staan verschillende acties op stapel: verbetering van de frequenties, bevestiging van het meerjarenplan voor investeringen van 6,2 miljard euro tegen 2030, nieuwe infrastructuur en netuitbreiding voor de tram naar Thurn & Taxis, Neder-over-Heembeek, Meiser en de Heizel en de uitbreiding van de metro. Tot slot is er de ontwikkeling van geïntegreerde mobiliteitsoplossingen (met derde partners) en de verbetering van de snelheid van het bovengronds openbaar vervoer (Avanti-programma). Het Gewest en de MIVB verbinden zich ertoe tegen 2030 40 procent minder broeikasgassen uit te stoten en hun milieubeleid nog te versterken door te investeren in infrastructuur (isolatie, verwarming, verlichting, enz) en voertuigen. De MIVB zal vanaf 2025 uitsluitend over volledig elektrische voertuigen beschikken aangezien de maatschappij vanaf dan enkel nog elektrische bussen mag aankopen. Voorts streeft de MIVB ook naar toegankelijkheid voor iedereen. Bedoeling is te evolueren naar universele toegankelijkheid. Zo is in het beheerscontract voorzien om jaarlijks 50 bovengrondse haltes toegankelijk te maken en de sensibilisering en opleiding van het personeel nog te versterken. Het meerjarenplan voor investeringen is essentieel voor de MIVB om de talloze projecten voor een nog betere mobiliteit de komende jaren tot een goed einde te brengen: verlenging van de metro naar het noorden, modernisering van de metro (nieuwe signalisatie, nieuwe metrostellen, verhoging van de frequenties...), nieuwe tramlijnen en de indienststelling van het busplan.