Het monitoringcomité heeft nieuwe langetermijnvooruitzichten voor de begroting klaar. Daarin loopt het tekort tegen het einde van de huidige legislatuur, in 2024, op tot 11,8 miljard euro. Het structurele begrotingstekort, de beste graadmeter voor de gezondheid van de begroting, loopt tegen 2024 op tot 11,38 miljard, of 2,12 procent.

Het lijkt een bijna onmogelijke klus om de begrotingsdoelstellingen te halen die de regering-Michel aan Europa heeft overgemaakt in het stabiliteitsprogramma. Bij de opmaak van de begroting voor 2020 zou dan ruim 8 miljard euro bespaard moeten worden, weet De Tijd.

De doelstelling om in 2021 opnieuw aan te knopen met het evenwicht, komt dan ook in gevaar. De cijfers houden bovendien geen rekening met de belastingverlagingen die tijdens de verkiezingscampagne zijn beloofd.

Alexander De Croo (Open VLD) op 12 juli 2019., Belga
Alexander De Croo (Open VLD) op 12 juli 2019. © Belga

Vergrijzing

Open VLD-vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo dringt er opnieuw op aan snel een nieuwe federale regering te vormen.

'De cijfers van het monitoringcomité geven nog maar eens aan dat de tijd dringt voor de vorming van een volwaardige federale regering', zegt De Croo. 'De volgende jaren blijft het beheersen van het budget één van de belangrijkste uitdagingen, onder meer door de kost van de vergrijzing die jaar na jaar stijgt. Alleen een volwaardige en slagkrachtige regering kan die uitdaging aanpakken.'

De Croo verwijst nog eens naar de val van de regering eind vorig jaar, die de begroting volgens hem geen goed heeft gedaan. N-VA stapte toen uit de regering uit onvrede met de Belgische steun voor het VN-migratiepact. 'Eind vorig jaar bedroeg het nominaal tekort van de gezamenlijke overheden 0,69 procent. Het monitoringcomité gaat ervan uit dat dat tegen eind dit jaar zal oplopen tot 1,54 procent. Het is nu wel zeker: door de vroegtijdige val van de regering eind vorig jaar is 2019 op een begrotingsvlak een verloren jaar', meent De Croo. 'Als men de komende weken niet start met de vorming van een federale regering zal ook 2020 dat zijn. Alles wat men nu niet doet, zal men later dubbel moeten doen.'

Het monitoringcomité heeft nieuwe langetermijnvooruitzichten voor de begroting klaar. Daarin loopt het tekort tegen het einde van de huidige legislatuur, in 2024, op tot 11,8 miljard euro. Het structurele begrotingstekort, de beste graadmeter voor de gezondheid van de begroting, loopt tegen 2024 op tot 11,38 miljard, of 2,12 procent. Het lijkt een bijna onmogelijke klus om de begrotingsdoelstellingen te halen die de regering-Michel aan Europa heeft overgemaakt in het stabiliteitsprogramma. Bij de opmaak van de begroting voor 2020 zou dan ruim 8 miljard euro bespaard moeten worden, weet De Tijd. De doelstelling om in 2021 opnieuw aan te knopen met het evenwicht, komt dan ook in gevaar. De cijfers houden bovendien geen rekening met de belastingverlagingen die tijdens de verkiezingscampagne zijn beloofd. VergrijzingOpen VLD-vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo dringt er opnieuw op aan snel een nieuwe federale regering te vormen.'De cijfers van het monitoringcomité geven nog maar eens aan dat de tijd dringt voor de vorming van een volwaardige federale regering', zegt De Croo. 'De volgende jaren blijft het beheersen van het budget één van de belangrijkste uitdagingen, onder meer door de kost van de vergrijzing die jaar na jaar stijgt. Alleen een volwaardige en slagkrachtige regering kan die uitdaging aanpakken.' De Croo verwijst nog eens naar de val van de regering eind vorig jaar, die de begroting volgens hem geen goed heeft gedaan. N-VA stapte toen uit de regering uit onvrede met de Belgische steun voor het VN-migratiepact. 'Eind vorig jaar bedroeg het nominaal tekort van de gezamenlijke overheden 0,69 procent. Het monitoringcomité gaat ervan uit dat dat tegen eind dit jaar zal oplopen tot 1,54 procent. Het is nu wel zeker: door de vroegtijdige val van de regering eind vorig jaar is 2019 op een begrotingsvlak een verloren jaar', meent De Croo. 'Als men de komende weken niet start met de vorming van een federale regering zal ook 2020 dat zijn. Alles wat men nu niet doet, zal men later dubbel moeten doen.'