"Deze teruggang treft vooral de minst ontwikkelde landen", schrijft de VN in een begeleidend communiqué. In het jaar 2000 werkten de staats- en regeringsleiders van de (toen) 189 VN-lidstaten op een top in New York acht millenniumdoelstellingen uit, die de armoede in de wereld tegen het jaar 2015 moesten halveren in vergelijking met het jaar 1990. De doelstellingen beogen, behalve het uitbannen van extreme armoede en honger, ook universeel basisonderwijs, het versterken van de positie van de vrouw, het verminderen van kindersterfte, het verbeteren van de gezondheid van moeders, bestrijding van ziektes als aids en malaria, bescherming van een duurzaam leefmilieu en het ontplooien van een globale ontwikkelingssamenwerking. Toch ziet VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon nog "mogelijkheden". Zo lijkt het doel binnen handbereik om het aantal mensen te halveren dat moet rondkomen met minder dan anderhalve dollar per dag. En het aantal mensen dat ondervoed is, is sinds 1990 gedaald van 23 tot 15 procent. Voorts is "vooruitgang" geboekt in de strijd tegen malaria, tbc, aids en kindersterfte. (Belga)

"Deze teruggang treft vooral de minst ontwikkelde landen", schrijft de VN in een begeleidend communiqué. In het jaar 2000 werkten de staats- en regeringsleiders van de (toen) 189 VN-lidstaten op een top in New York acht millenniumdoelstellingen uit, die de armoede in de wereld tegen het jaar 2015 moesten halveren in vergelijking met het jaar 1990. De doelstellingen beogen, behalve het uitbannen van extreme armoede en honger, ook universeel basisonderwijs, het versterken van de positie van de vrouw, het verminderen van kindersterfte, het verbeteren van de gezondheid van moeders, bestrijding van ziektes als aids en malaria, bescherming van een duurzaam leefmilieu en het ontplooien van een globale ontwikkelingssamenwerking. Toch ziet VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon nog "mogelijkheden". Zo lijkt het doel binnen handbereik om het aantal mensen te halveren dat moet rondkomen met minder dan anderhalve dollar per dag. En het aantal mensen dat ondervoed is, is sinds 1990 gedaald van 23 tot 15 procent. Voorts is "vooruitgang" geboekt in de strijd tegen malaria, tbc, aids en kindersterfte. (Belga)