De leden van de Kamercommissie Defensie konden vandaag voor de eerste keer de volledige verslagen inkijken van de audits binnen Defensie. Die audits werden door minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) gevraagd nadat aan het licht was gekomen dat mogelijk belangrijke informatie over de levensduurverlenging van de vloot F-16-gevechtsvliegtuigen niet tot op zijn kabinet was geraakt.
...

De leden van de Kamercommissie Defensie konden vandaag voor de eerste keer de volledige verslagen inkijken van de audits binnen Defensie. Die audits werden door minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) gevraagd nadat aan het licht was gekomen dat mogelijk belangrijke informatie over de levensduurverlenging van de vloot F-16-gevechtsvliegtuigen niet tot op zijn kabinet was geraakt. Vorige vrijdag al kregen de parlementairen een samenvatting van de externe audit, maar die bestond uit amper één bladzijde waarop ook het wettelijk kader rond de audit geschetst werd. 'Er waren misschien maar tien lijnen de moeite waard om te lezen,' aldus SP.A-Kamerlid Dirk Van der Maelen. Ook vandaag is de socialist niet onder de indruk van de manier waarop het parlement geïnformeerd wordt. De commissieleden mogen vandaag een stapel documenten inkijken, waaronder de verslagen van de interne en externe audit. 'Heel uitgebreid zijn die niet, allebei ongeveer 25 à 35 bladzijden.' Problematischer is voor Van der Maelen dat de documenten als vertrouwelijk geclassificeerd zijn. 'Door die beslissing mogen we natuurlijk niets zeggen over de inhoud ervan.''Ik begrijp niet waarom die documenten vertrouwelijk moet zijn, en ik ga dan ook eisen dat dat wordt opgeheven. Er wordt mij gezegd dat die vertrouwelijkheid er is om de privacy te waarborgen: er staan immers namen van hoge legerofficieren in. Et alors? In audits uit de voedingsindustrie staat ook de naam van de bedrijfsdirecteur en de veearts. Dat is maar normaal ook.' Van der Maelen vermoedt dat het een onderdeel is van de communicatiestrategie die vrijdag al op gang werd getrokken. Toen werden de parlementariërs haastig naar de Kamer ontboden voor een debat over de samenvatting van het auditverslag op één A4. 'De meerderheid probeerde iedereen in snelheid te nemen, in de hoop dat een aantal leden van de oppositie afwezig zou zijn en dat de meerderheid haar eigen verhaal in de pers zou kunnen zetten.'Tussen de stapel papieren zitten ook nota's over levensduurverlenging van F-16-toestellen. 'Een daarvan, een document uit 2009, hadden wij al lang op internet gevonden. Hoe belachelijk maak je je niet door zoiets vertrouwelijk te verklaren? Het bewijst dat hier gejongleerd wordt om de publieke opinie informatie te onthouden en de parlementsleden het werk moeilijk te maken.' Karolien Grosemans (N-VA), voorzitter van de Kamercommissie Defensie, bevestigt dat bepaalde documenten publiek beschikbaar kunnen zijn, maar dat betekent volgens haar niet dat alle verslagen ook openbaar zouden moeten gemaakt worden. 'Er zijn tijdens de audits vertrouwelijke gesprekken gevoerd. De mensen binnen Defensie drongen daar ook op aan. Het zou geen goed precedent scheppen om dat nu allemaal toch op de straatstenen te gooien.' In de verslagen zou ook mailverkeer opgenomen zijn, en ook dat is vertrouwelijk. De technische documenten kregen dan weer de stempel 'official use only' mee van het Amerikaanse F-16 program office, zegt Laurence Mortier, woordvoerster van Defensieminister Steven Vandeput. 'Het samengestelde document bevat wel degelijk gevoelige informatie over onze operationele inzet.' In ieder geval wordt de hoorzitting van 18 april nog een zware dobber. De parlementsleden krijgen dan de kans om over de auditverslagen te debatteren. De hoorzitting vindt normaliter niet achter gesloten deuren plaats, maar de inhoud van de verslagen blijft wel geclassificeerd. 'Dat wordt zeker geen eenvoudige oefening,' aldus Grosemans.