In Limburg koos BBTK voor kinderdagverblijf De Hummeltjes in Hasselt, een van de grootste kinderopvangcentra van Limburg. Een achttal personeelsafgevaardigden deelde er deze ochtend zure tutters uit aan een dertig tot veertigtal personeelsleden en aan ouders. Iedereen kreeg ook een briefkaart waarop men concrete vragen mag noteren en aan BBTK Limburg kan terugsturen met het oog op toekomstige onderhandelingen. Volgens BBTK is de werkdruk in de sector onhoudbaar en verergert de druk naarmate meer werknemers voor een job in een andere sector kiezen. De nood aan kinderopvang blijft hoog, maar er waren nooit eerder zoveel openstaande vacatures. Het gaat momenteel om 4.000 openstaande vacatures, 1.000 meer dan vorig jaar. Tegelijkertijd zijn er nog nooit zo weinig mensen gestart aan een opleiding tot kinderbegeleider, klinkt het bij de vakbond. Ook de ratio kinderbegeleider/kinderen is problematisch, aldus BBTK. "In België is het namelijk zo dat er per acht kinderen één begeleider voorzien is. Dat is de hoogste ratio van Europa. Het idee is om zo veel mogelijk plaatsen te voorzien om aan de hoge vraag van gezinnen tegemoet te komen", klinkt het. "In de praktijk is de situatie echter vaak nog erger door het shiftensysteem. Daardoor is elke begeleider telkens twee uur per dag alleen verantwoordelijk voor zestien kinderen." (Belga)

In Limburg koos BBTK voor kinderdagverblijf De Hummeltjes in Hasselt, een van de grootste kinderopvangcentra van Limburg. Een achttal personeelsafgevaardigden deelde er deze ochtend zure tutters uit aan een dertig tot veertigtal personeelsleden en aan ouders. Iedereen kreeg ook een briefkaart waarop men concrete vragen mag noteren en aan BBTK Limburg kan terugsturen met het oog op toekomstige onderhandelingen. Volgens BBTK is de werkdruk in de sector onhoudbaar en verergert de druk naarmate meer werknemers voor een job in een andere sector kiezen. De nood aan kinderopvang blijft hoog, maar er waren nooit eerder zoveel openstaande vacatures. Het gaat momenteel om 4.000 openstaande vacatures, 1.000 meer dan vorig jaar. Tegelijkertijd zijn er nog nooit zo weinig mensen gestart aan een opleiding tot kinderbegeleider, klinkt het bij de vakbond. Ook de ratio kinderbegeleider/kinderen is problematisch, aldus BBTK. "In België is het namelijk zo dat er per acht kinderen één begeleider voorzien is. Dat is de hoogste ratio van Europa. Het idee is om zo veel mogelijk plaatsen te voorzien om aan de hoge vraag van gezinnen tegemoet te komen", klinkt het. "In de praktijk is de situatie echter vaak nog erger door het shiftensysteem. Daardoor is elke begeleider telkens twee uur per dag alleen verantwoordelijk voor zestien kinderen." (Belga)