BBL merkt op dat de productie en het gebruik van gevaarlijke stoffen in bedrijven nauwgezet worden geregeld via de Seveso-wetgeving. "Bedrijven worden verplicht om een veiligheidsrapport op te maken waarbij de risico's van de gevaarlijke stoffen in kaart worden gebracht, veiligheidszones afgebakend en veiligheidsmaatregelen genomen. Maar wanneer de gevaarlijke stoffen eenmaal het bedrijventerrein verlaten om getransporteerd te worden, is zo'n veiligheidsrapport niet langer verplicht", aldus BBL. Bond Beter Leefmilieu stelt dat er voorafgaand aan het transport geen inschatting wordt gemaakt van de risico's bij het transport, en dat er geen veiligheidsmaatregelen worden genomen. "Dit is onverantwoord, zeker in dichtbevolkte regio's met een versnipperde ruimtelijke ordening zoals Vlaanderen." Om de risico's van het transport van gevaarlijke stoffen in te perken, wil BBL dat er een veiligheidsrapport en bijbehorende veiligheidsmaatregelen ingevoerd wordt. (Belga)

BBL merkt op dat de productie en het gebruik van gevaarlijke stoffen in bedrijven nauwgezet worden geregeld via de Seveso-wetgeving. "Bedrijven worden verplicht om een veiligheidsrapport op te maken waarbij de risico's van de gevaarlijke stoffen in kaart worden gebracht, veiligheidszones afgebakend en veiligheidsmaatregelen genomen. Maar wanneer de gevaarlijke stoffen eenmaal het bedrijventerrein verlaten om getransporteerd te worden, is zo'n veiligheidsrapport niet langer verplicht", aldus BBL. Bond Beter Leefmilieu stelt dat er voorafgaand aan het transport geen inschatting wordt gemaakt van de risico's bij het transport, en dat er geen veiligheidsmaatregelen worden genomen. "Dit is onverantwoord, zeker in dichtbevolkte regio's met een versnipperde ruimtelijke ordening zoals Vlaanderen." Om de risico's van het transport van gevaarlijke stoffen in te perken, wil BBL dat er een veiligheidsrapport en bijbehorende veiligheidsmaatregelen ingevoerd wordt. (Belga)