Vorige week kwam Vlaams minister Bart Somers (Open VLD) in een storm van protest terecht. Aanleiding was zijn beslissing om het Minderhedenforum niet aan te duiden als participatieorganisatie in het kader van zijn inburgeringsbeleid. Somers koos daarentegen voor het Join.Vlaanderen.
...

Vorige week kwam Vlaams minister Bart Somers (Open VLD) in een storm van protest terecht. Aanleiding was zijn beslissing om het Minderhedenforum niet aan te duiden als participatieorganisatie in het kader van zijn inburgeringsbeleid. Somers koos daarentegen voor het Join.Vlaanderen.Die organisatie riep vragen op, ook binnen de meerderheidspartij CD&V. Zo bestaat Join pas officieel sinds eind september. Bovendien kondigde de minister in een persbericht aan dat Join al connecties had met een resem organisaties en vzw's. Dat bleek niet helemaal te kloppen. Een handvol onder hen verwierp de associatie met Join publiekelijk.De oppositiepartijen in het Vlaams Parlement viseerden eveneens de man achter Join.Vlaanderen: oud-politicus en ex-directeur van het Minderhedenforum Wouter Van Bellingen. Groen wees erop Van Bellingen sinds 2016 directeur is van de vzw Integratiepact. 'Dat pact had geen slagkracht', aldus An Moerenhout.In een verhit debat in het Vlaams Parlement legde Somers uit waarom hij voor Join had gekozen. Volgens Somers belooft Join.Vlaanderen meer actie op het terrein dan het Minderhedenforum, vooral op het lokale niveau. 'Ik wil op het terrein actie inzake hoe we de segregatie tegengaan, hoe we mensen empoweren, hoe we ervoor zorgen dat er meer gelijke kansen worden gecreëerd.' Dan de visie. Die zou in de lijn liggen van het Vlaams regeerakkoord, dat stelt dat Vlaanderen geen subsidies meer geeft aan organisaties die 'zich terugplooien op etnisch-culturele afkomst'. 'Ik wil een participatieorganisatie die vooral diversiteit en gedeeld burgerschap omarmt, die zich inzet voor een sokkel van gedeelde waarden. Dat zit meer spontaan in het dossier van Join', aldus de minister, die de benadering van het Minderhedenforum in een persbericht 'old school' noemde. De Open VLD'er kondigde donderdag evenwel aan dat hij de procedure voor de aanduiding van een participatieorganisatie 'de facto on hold zet'. Hij wil dat beide initiatieven 'zoeken op basis van gelijkheid wat de sterkste organisatie is'.Uit interne documenten die Knack kon inkijken blijkt dat die argumentering maar een deel van is van een groter geheel van een zevental bedenkingen bij het Minderhedenforum. Zo verwijst Somers expliciet naar de politieke banden tussen leden van het Minderhedenforum en politieke partijen. 'Op het moment van de indiening van de erkenningsaanvraag dient er vastgesteld te worden dat drie bestuurders van de huidige raad van bestuur alsnog een politiek bestuursmandaat opnemen', staat te lezen in een brief aan het Minderhedenforum.Het gaat onder meer om voorzitter Hüseyin Aydinli, bestuurslid bij CD&V Beringen. Twee andere leden zijn lid van opnieuw CD&V en Groen. Het Groen-lid heeft ondertussen evenwel ontslag genomen bij het Minderhedenforum. Hoe dan ook strookt die verstrengeling niet met de vereiste partijpolitieke onafhankelijkheid die de eigen statuten vereisen, aldus Somers. 'Het getuigt niet van een goed deugdelijk bestuur in hoofde van het Minderhedenforum.'Daarnaast vindt Somers dat de ledenstructuur van het Minderhedenforum botst met het concept van een netwerkorganisatie, waarin evenwaardige partners een netwerk vormen. Dat het Minderhedenforum nog steeds van plan zou zijn om lidgeld te vragen, valt volgens Somers 'moeilijk te rijmen met een netwerkorganisatie waarbij de aangesloten organisaties of individuen geen leden zijn die schatplichtig zijn' aan de organisatie.De minister vreest ook dat de rechtstreekse participatie binnen het Minderhedenforum tekort zou schieten. De minister denkt dat de representatie van 'zoveel mogelijk personen van buitenlande herkomst' te beperkt zal zijn en dat ondanks de beloofde inspanningen van de organisatie. Somers ziet 'minder garanties dat de standpunten en beleidsadviezen die ze uitbrengen voldoende representatief zijn'.Vraag is nu in welke mate die argumenten zullen opspelen in de komende weken. Join.Vlaanderen en het Minderhedenforum moeten in principe samen aan een meerjarenplanning werken. Maar aangezien de subsidies beperkt zijn en de minister duidelijk heeft gekozen voor Join, valt het te bezien of het Minderhedenforum wel een vinger in de pap te brokken heeft.