De verplichting en de sanctie mogen echter niet los worden gezien van inspanningen die ook scholen moeten doen. "Ouders en leraars moeten ook vaker informeel in contact kunnen komen", zegt Bart Somers. "Scholen moeten zich ook soepeler opstellen en niet al te rigide omgaan met regels. Een oudercontact om 15 uur is voor werkende ouders vaak onhaalbaar. Oudercontacten op zaterdag moeten bijvoorbeeld kunnen. Als we verplichten, moeten we er ook voor zorgen dat mensen die verplichting kunnen nakomen."

Koen Daniëls, onderwijsspecialist bij N-VA, is op zich voor het verplicht maken van oudercontacten, maar vindt een boete niet de juiste manier om een aanwezigheid af te dwingen. Het zou gaan om administratieve boetes of GAS-boetes, en die dienen om overlast aan te passen, klinkt het.

En ook onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) betwijfelt of boetes tot meer engagementen kunnen leiden. "Ik ben wel bereid om de komende weken te bekijken op welke manier de wederzijdse engagementen tussen school en ouders versterkt kunnen worden. Betrokkenheid vormt bovendien een belangrijke bouwsteen in het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding, dat momenteel voorbereid wordt. Maar hoe dan ook: kinderen en jongeren mogen nooit de dupe zijn."

De verplichting en de sanctie mogen echter niet los worden gezien van inspanningen die ook scholen moeten doen. "Ouders en leraars moeten ook vaker informeel in contact kunnen komen", zegt Bart Somers. "Scholen moeten zich ook soepeler opstellen en niet al te rigide omgaan met regels. Een oudercontact om 15 uur is voor werkende ouders vaak onhaalbaar. Oudercontacten op zaterdag moeten bijvoorbeeld kunnen. Als we verplichten, moeten we er ook voor zorgen dat mensen die verplichting kunnen nakomen." Koen Daniëls, onderwijsspecialist bij N-VA, is op zich voor het verplicht maken van oudercontacten, maar vindt een boete niet de juiste manier om een aanwezigheid af te dwingen. Het zou gaan om administratieve boetes of GAS-boetes, en die dienen om overlast aan te passen, klinkt het. En ook onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) betwijfelt of boetes tot meer engagementen kunnen leiden. "Ik ben wel bereid om de komende weken te bekijken op welke manier de wederzijdse engagementen tussen school en ouders versterkt kunnen worden. Betrokkenheid vormt bovendien een belangrijke bouwsteen in het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding, dat momenteel voorbereid wordt. Maar hoe dan ook: kinderen en jongeren mogen nooit de dupe zijn."