Een hu-za-ren-klus. Dat staat Vlaanderen te wachten volgens Jan Jambon (N-VA). De Vlaamse minister-president stelde deze ochtend in het bijzijn van ministers Wouter Beke (CD&V) en Bart Somers (Open VLD) een gedetailleerd operationeel plan voor die de vaccinatie-uitrol concreet moet maken. Het is meteen de grootste logistieke operatie sinds de Tweede Wereldoorlog. Daarbij zullen alle helpende handen nodig zijn. Viceminister-president Bart Somers balt letterlijk de vuist. 'Je ziet dat iedereen wil bijdragen aan Operatie Bevrijding', zegt hij. 'Mijn stille hoop is om elke Vlaming voor de zomer minstens een keer te hebben gevaccineerd.'
...

Een hu-za-ren-klus. Dat staat Vlaanderen te wachten volgens Jan Jambon (N-VA). De Vlaamse minister-president stelde deze ochtend in het bijzijn van ministers Wouter Beke (CD&V) en Bart Somers (Open VLD) een gedetailleerd operationeel plan voor die de vaccinatie-uitrol concreet moet maken. Het is meteen de grootste logistieke operatie sinds de Tweede Wereldoorlog. Daarbij zullen alle helpende handen nodig zijn. Viceminister-president Bart Somers balt letterlijk de vuist. 'Je ziet dat iedereen wil bijdragen aan Operatie Bevrijding', zegt hij. 'Mijn stille hoop is om elke Vlaming voor de zomer minstens een keer te hebben gevaccineerd.'Ook de eventsector mag na een maandenlange onderbreking meehelpen. Ze zullen zelfs vaccins mogen bewaken.Bart Somers: Vlaanderen heeft een heel sterke eventsector. Op korte tijd hebben 439 bedrijven aangeboden om te helpen. Lokale besturen kunnen op hen een beroep doen voor allerlei zaken. Denk aan het opbouwen van de vaccinatiecentra, het maken van een helpdesk, het controleren van een mensenstroom, maar ook om vaccins 's nachts te bewaken. De lokale besturen moeten zelf aangeven waar ze nood aan hebben.De regering mikt op minimaal 60 vaccinatiecentra, met een maximum van 120. Tegelijk zeggen experts dat minder centra beter zouden zijn. Waarom luistert u niet naar hen?Somers: Mochten we voor 30 centra gekozen hebben, zouden we heel veel kritiek krijgen van zij die zich zorgen maken over hoe mensen daar zouden geraken. We hebben immers tussen 70 en 80 procent gevaccineerde mensen nodig. We hebben een evenwicht gezocht tussen logistieke efficiëntie en nabijheid. Het ene pleit voor weinig centra, het andere net voor veel. Het optimum was tussen de 60 en de 120 centra. Dat zijn 1 of 2 centra per eerstelijnszone (er zijn 60 van die zones, nvdr). Mijn inschatting is dat we ergens tussen de 88 en de 100 centra zullen landen. En dan hebben we het nog niet over de nood aan medisch personeel gehad.Somers: Laat me een voorbeeld geven uit mijn eigen stad Mechelen. Daar heeft men 36 uur geleden een oproep gedaan om mensen te zoeken die spuiten kunnen zetten. Op die korte tijd hebben meer dan 100 mensen zich aangemeld. Oud-artsen, gepensioneerde verplegers of personeel in opleiding. Iedereen wil de handen uit de mouwen steken. Weet u, we zitten nu op de bodem van de Grand Canyon. Het is koud en het is donker. Tegelijkertijd hangt de derde golf boven ons hoofd en zijn er nog maar weinig mensen gevaccineerd. Maar vanaf nu gaan we uit dat dal beginnen klimmen. In de hele coronamiserie wordt dit onderdeel het meest hoopvolle.U bent heel optimistisch.Somers: Er gaan ongetwijfeld nog dingen foutlopen. Maar die 300 lokale besturen en de 60 eerstelijnszones zijn wendbaar genoeg om al die problemen creatief op te lossen. Is dit hét moment voor de Vlaamse regering om zich op de kaart te zetten na de commentaar van de afgelopen maanden? Somers: Ik vind niet dat je de vaccinatie daarvoor mag gebruiken. We zijn onderling afhankelijk: producenten, wetenschappers, lokale besturen, de Vlaamse overheid en de federale overheid. Het is geen wedstrijd tegen elkaar. (glimlacht) Als er al een beetje gezonde competitie mag zijn, dan is dat bij de lokale besturen die om ter eerst klaar willen zijn. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) zei even terug dat we 'op hem mogen schieten' als de vaccinatie niet goed verloopt. Mogen we in dat geval ook op de Vlaamse regering schieten? Somers: (geamuseerd) Ik ben nu niet bezig met schieten, maar met prikken.Jambon vroeg de Vlamingen tot driemaal toe zich 'alsjeblieft' te laten vaccineren. De vaccinatie is niet verplicht. Houdt u uw hart vast voor de bereidwilligheid van de mensen?Somers: Ook hier ben ik optimistisch. We zitten nu aan een bereidheidsgraad van 80 procent. Op het moment dat mensen massaal naar de vaccinatiecentra beginnen te gaan en elkaar motiveren zal het alleen maar toenemen. Voor mij is de grootste motivator dat je dit niet zozeer voor jezelf doet, maar voor de kwetsbare mensen, zoals ouderen of jonge kankerpatiënten. Tegelijkertijd bedreigt een mogelijke derde golf ons. De toestand in Nederland, waar de Britse variant rondwaart, baart zorgen. Is het geen tijd om de grenzen te sluiten?Somers: Ik ben geen expert. Ik weet alleen dat we Europees hebben afgesproken om grenzen niet op eigen houtje te sluiten. En dat is gezond. We moeten heel voorzichtig zijn en de regels nog even volhouden. Dat gaat ook gemakkelijker nu er perspectief is. De Vlaamse regering brengt nu een hoopvolle boodschap. Tegelijkertijd ruziën partijvoorzitters Egbert Lachaert (Open VLD) en Bart De Wever (N-VA) verder. Op Terzake vergeleek Lachaert De Wever met 'een kleuter'. Bent u die twist niet beu als Open VLD-minister? Somers: De partijvoorzitters hebben hun taak. Wij werken in de schoot van de Vlaamse regering schouder aan schouder. We zijn natuurlijk drie verschillende partijen. Maar onze job is om een goede regering te zijn voor Vlaanderen en dat kan alleen maar door samen te werken.