'Op naar een nieuwe staatshervorming.' Zo titelde CD&V haar opiniebijdrage in De Standaard. Daarin bepleiten vooraanstaande christendemocraten als Wouter Beke en Hilde Crevits een staatshervorming in 2024 via de oprichting van een Commissie Staatshervorming tijdens de komende legislatuur. 'Utopisch? Niet voor wie gelooft in de Vlaamse zaak', klinkt het zelfzeker.
...