Gemeentelijke Administratieve Sancties, of GAS-boetes zijn boetes tot 350 euro die gemeentelijke ambtenaren zonder politiebevoegdheden naar eigen willekeur kunnen opleggen aan mensen die (vermeende) overlast veroorzaken of een (vermeende) inbreuk plegen tegen een reglement dat de gemeente heeft opgesteld. De boetes kunnen ook worden uitgedeeld aan kinderen van 14 jaar.

Voorbeelden van overtredingen die gesanctioneerd worden met een boete tot 350 euro: op de leuning van een bank zitten (Hasselt), belletjetrek (Mechelen), met sneeuwballen gooien (Lokeren), een tapijt uitkloppen (Schaarbeek) of zonder reden geluid maken (Brasschaat).

Op het Schoon Verdiep van het Antwerpse stadhuis heeft burgemeester Bart De Wever (N-VA) 18 nieuwe GAS-ambtenaren officieel aangesteld. Het gaat om mensen die de functie niet als voltijdse job zullen uitoefenen, maar er een extra bevoegdheid bovenop hun huidige job bijkrijgen. De Wever drukte hen op het hart het negatieve beeld van GAS-boetes te helpen wegwerken.

Negatief imago

"GAS-boetes hebben de laatste tijd veelal onterecht een negatief imago gekregen. Het is zeker en vast niet de bedoeling ze te gebruiken om mensen lastig te vallen, zoals wanneer iemand zijn vuilnis iets te vroeg op straat zet of wanneer jongeren wat sneeuwballen naar elkaar gooien", zei De Wever.

Leefbare stad

"In ons bestuursakkoord staat dat we meer gebruik willen maken van GAS-boetes, maar dan wel op een duidelijke en rechtszekere manier en met de bedoeling de stad leefbaarder te maken", gaat hij verder.

Straffeloosheid

"We willen de straffeloosheid tegengaan van bijvoorbeeld sluikstorten, toch een van de grootste ergernissen voor onze burgers. Een dergelijke problematiek verzuurt hele wijken."

Sociale vaardigheden

Antwerpen telt intussen al 368 GAS-ambtenaren. 24 van hen doen dat voltijds en sporen dus actief overtreders op. Alle GAS-ambtenaren hebben minstens een basisopleiding van 40 uur gevolgd over onder meer de relevante onderdelen van de Antwerpse politiecodex en het correct opmaken van een proces-verbaal.

Ook sociale vaardigheden komen volgens de stad ruimschoots aan bod, zoals de manier waarop men een burger in overtreding aanspreekt op zijn of haar gedrag. (Belga/EE)

Op het Schoon Verdiep van het Antwerpse stadhuis heeft burgemeester Bart De Wever (N-VA) 18 nieuwe GAS-ambtenaren officieel aangesteld. Het gaat om mensen die de functie niet als voltijdse job zullen uitoefenen, maar er een extra bevoegdheid bovenop hun huidige job bijkrijgen. De Wever drukte hen op het hart het negatieve beeld van GAS-boetes te helpen wegwerken. Negatief imago "GAS-boetes hebben de laatste tijd veelal onterecht een negatief imago gekregen. Het is zeker en vast niet de bedoeling ze te gebruiken om mensen lastig te vallen, zoals wanneer iemand zijn vuilnis iets te vroeg op straat zet of wanneer jongeren wat sneeuwballen naar elkaar gooien", zei De Wever. Leefbare stad "In ons bestuursakkoord staat dat we meer gebruik willen maken van GAS-boetes, maar dan wel op een duidelijke en rechtszekere manier en met de bedoeling de stad leefbaarder te maken", gaat hij verder. Straffeloosheid "We willen de straffeloosheid tegengaan van bijvoorbeeld sluikstorten, toch een van de grootste ergernissen voor onze burgers. Een dergelijke problematiek verzuurt hele wijken." Sociale vaardigheden Antwerpen telt intussen al 368 GAS-ambtenaren. 24 van hen doen dat voltijds en sporen dus actief overtreders op. Alle GAS-ambtenaren hebben minstens een basisopleiding van 40 uur gevolgd over onder meer de relevante onderdelen van de Antwerpse politiecodex en het correct opmaken van een proces-verbaal. Ook sociale vaardigheden komen volgens de stad ruimschoots aan bod, zoals de manier waarop men een burger in overtreding aanspreekt op zijn of haar gedrag. (Belga/EE)