Minister-president Kris Peeters lanceerde het bankenplan op 14 september. Nadat hij tegenwind kreeg omdat het plan volgens Vereeck niet meer was dan een oplijsting van bestaande kredietondersteunende maatregelen, nodigde Peeters de parlementsleden uit om eigen voorstellen te doen. Door het Bankenplan reeds goed te keuren, wordt het Vlaams Parlement volkomen buitenspel gezet, aldus Vereeck, die vermoedt dat de onenigheid binnen de meerderheid aan de basis ligt van deze demarche. "Normaal vinden hoorzittingen vóór de definitieve besluitvorming plaats, en leiden zij vaak tot aanpassingen. Maar deze regering heeft blijkbaar schrik dat nieuwe voorstellen tot een bijsturing van het bankenplan zouden leiden, waarvoor er geen consensus kan gevonden worden. De hoorzitting dreigt immers opnieuw de verdeeldheid tussen de meerderheidspartijen bloot te leggen", aldus de LDD-fractieleider. Lode Vereeck wijst erop dat de oppositie en het Rekenhof reeds in september waarschuwden voor de grote risico's die aan de waarborgregeling verbonden zijn. "Zelfs de gunstige kredietrating van Vlaanderen staat op het spel, met alle gevolgen vandien voor de Vlaamse begroting. De regering kiest nu alvast voor de vlucht vooruit. Het gebrek aan cohesie in de Vlaamse regering resulteert dus in verlicht despotisme, waarbij het Vlaams parlement zo goed als buiten spel wordt gezet", besluit Lode Vereeck. (MUA)

Minister-president Kris Peeters lanceerde het bankenplan op 14 september. Nadat hij tegenwind kreeg omdat het plan volgens Vereeck niet meer was dan een oplijsting van bestaande kredietondersteunende maatregelen, nodigde Peeters de parlementsleden uit om eigen voorstellen te doen. Door het Bankenplan reeds goed te keuren, wordt het Vlaams Parlement volkomen buitenspel gezet, aldus Vereeck, die vermoedt dat de onenigheid binnen de meerderheid aan de basis ligt van deze demarche. "Normaal vinden hoorzittingen vóór de definitieve besluitvorming plaats, en leiden zij vaak tot aanpassingen. Maar deze regering heeft blijkbaar schrik dat nieuwe voorstellen tot een bijsturing van het bankenplan zouden leiden, waarvoor er geen consensus kan gevonden worden. De hoorzitting dreigt immers opnieuw de verdeeldheid tussen de meerderheidspartijen bloot te leggen", aldus de LDD-fractieleider. Lode Vereeck wijst erop dat de oppositie en het Rekenhof reeds in september waarschuwden voor de grote risico's die aan de waarborgregeling verbonden zijn. "Zelfs de gunstige kredietrating van Vlaanderen staat op het spel, met alle gevolgen vandien voor de Vlaamse begroting. De regering kiest nu alvast voor de vlucht vooruit. Het gebrek aan cohesie in de Vlaamse regering resulteert dus in verlicht despotisme, waarbij het Vlaams parlement zo goed als buiten spel wordt gezet", besluit Lode Vereeck. (MUA)