Op het assisenproces over de moord op en de verkrachting van Julie Van Espen (23), is beschuldigde Steve Bakelmans (41) over de hele lijn schuldig bevonden. De jury had ruim 4 uur nodig om de schuld te bepalen.

De jury verklaarde Bakelmans schuldig aan doodslag op studente Julie Van Espen op 4 mei 2019, meent dat er sprake is van voorbedachtheid waardoor het gaat om moord en dat hij de studente ook verkracht heeft alvorens haar te doden. De veertiger sliep al een tijdje onder de Burgemeester Gabriel Theunisbrug in Merksem. Toen hij die avond het blonde meisje opmerkte, sleurde hij haar van haar fiets.

Verzetten

Hij bekende tijdens het onderzoek en ook op het proces dat hij haar verschillende vuistslagen in het gezicht had gegeven om haar stil te krijgen. Hij verklaarde dat hij haar naar zijn slaapplaats had gesleurd, deels had uitgekleed en vervolgens had verkracht. Julie Van Espen bleef zich volgens hem de hele tijd verzetten. Hij had haar daarom in verschillende fases gewurgd, eerst drie keer met de blote handen, finaal ook met een elektriciteitskabel.

Intentie om te doden

'Uit de aard en de intensiteit van de letsels blijkt de intentie tot doden', motiveerde de jury. Ook de voorbedachtheid vond de jury bewezen. 'Het dodelijke geweld gebeurde in meerdere fases. Tussen de verschillende wurgingen was er voldoende tijd om na te denken en om de ernst en de gevolgen van zijn daden in te schatten', stelde de jury. Bakelmans had naar eigen zeggen ook gedacht: 'ocharme, nu duurt het toch wel lang voor dat meisje'. Toen hij ervan overtuigd was dat ze dood was, had Bakelmans al zijn spullen en die van het slachtoffer meegenomen en had hij in een rustig tempo de plaats delict verlaten. Van enige paniek was geen sprake. Uit dit alles bleek volgens de jury duidelijk de voorbedachtheid.

Reacties van de advocaten

Het is een zeer juiste en terechte uitspraak. Ik had om gerechtigheid gevraagd en heb die ook gekregen. De jury is ons standpunt helemaal gevolgd.', reageert John Maes, die tijdens het proces voor de burgerlijke partijen optrad. Maes was eventjes zenuwachtig voor de jury de zittingszaal weer binnenkwam, geeft hij achteraf toe. 'Dat is altijd zo bij een assisenproces, maar ik had heel veel vertrouwen in een goede afloop. Dat het zo lang geduurd heeft, bewijst dat ze alles zeer aandachtig hebben nagekeken en bekeken. De jury heeft zeer goed werk gedaan.'

Maes is tevreden met de uitvoerige motivatie die de jury aan de beslissing gaf. 'Er is zeer duidelijk sprake van voorbedachtheid, dat was dan ook een belangrijk onderwerp van het debat. Er was zeer duidelijk sprake van moord, dat blijkt uit de duurtijd van de feiten, dat de geweldplegingen onderbroken werden, dat er verschillende wurgingen waren. Hij had de mogelijkheid om te stoppen, heeft het lichaam ook verschillende keren geherpositioneerd.

'Voor de familie is het een zeer zware week geweest', geeft hij nog mee. 'De familie is opgelucht dat de feiten gekwalificeerd worden als moord, dat vonden ze heel belangrijk. Morgen kom ik alleen om te luisteren, de burgerlijke partijen hebben geen zeg meer in de strafbepaling. De moeder, zus en broer van Julie zullen ook dan niet aanwezig zijn, zij willen nooit geconfronteerd worden met de beschuldigde.'

Meester Dimitri de Béco, die op het assisenproces in Antwerpen optreedt voor beschuldigde Steve Bakelmans, meent dat de jury een goed doordachte beslissing heeft genomen. 'Wij hadden de voorbedachtheid betwist', geeft hij na de schuldigverklaring aan. 'Het feit dat de jury vijf uur nodig had om tot een besluit te komen, geeft duidelijk aan dat ze hierover goed hebben nagedacht.'

'Onze stelling was dat we niet met zekerheid kunnen bewijzen dat Steve Bakelmans de feiten doordacht en met voorbedachtheid had gepleegd', zegt de Béco. 'Wij menen dat de doodslag en de verkrachting vaststond, maar dat er geen sprake is van moord. De jury heeft vijf uur nodig gehad om hierover na te denken, dart geeft mij aan dat ze ook voor Steve Bakelmans de tijd hebben genomen en hij een eerlijk proces heeft gekregen. De jury heeft de zaak echt onderzocht, naar zijn verhaal geluisterd en met de nodige aandacht een beslissing genomen.'

Bakelmans pleegde het geweld op Van Espen in verschillende fases, en kon telkens beslissen om met het geweld te stoppen maar deed dat niet. Woensdag komt de jury opnieuw samen om over een gepaste strafmaat te beslissen. 'De gruwel van deze feiten is uitzonderlijk maar ook het parcours dat Bakelmans afgelegd heeft, is bijzonder', zegt de Béco. 'Het is nu aan de jury om een gepaste straf te bepalen voor mijn cliënt.'

Op het assisenproces over de moord op en de verkrachting van Julie Van Espen (23), is beschuldigde Steve Bakelmans (41) over de hele lijn schuldig bevonden. De jury had ruim 4 uur nodig om de schuld te bepalen.De jury verklaarde Bakelmans schuldig aan doodslag op studente Julie Van Espen op 4 mei 2019, meent dat er sprake is van voorbedachtheid waardoor het gaat om moord en dat hij de studente ook verkracht heeft alvorens haar te doden. De veertiger sliep al een tijdje onder de Burgemeester Gabriel Theunisbrug in Merksem. Toen hij die avond het blonde meisje opmerkte, sleurde hij haar van haar fiets. Hij bekende tijdens het onderzoek en ook op het proces dat hij haar verschillende vuistslagen in het gezicht had gegeven om haar stil te krijgen. Hij verklaarde dat hij haar naar zijn slaapplaats had gesleurd, deels had uitgekleed en vervolgens had verkracht. Julie Van Espen bleef zich volgens hem de hele tijd verzetten. Hij had haar daarom in verschillende fases gewurgd, eerst drie keer met de blote handen, finaal ook met een elektriciteitskabel. 'Uit de aard en de intensiteit van de letsels blijkt de intentie tot doden', motiveerde de jury. Ook de voorbedachtheid vond de jury bewezen. 'Het dodelijke geweld gebeurde in meerdere fases. Tussen de verschillende wurgingen was er voldoende tijd om na te denken en om de ernst en de gevolgen van zijn daden in te schatten', stelde de jury. Bakelmans had naar eigen zeggen ook gedacht: 'ocharme, nu duurt het toch wel lang voor dat meisje'. Toen hij ervan overtuigd was dat ze dood was, had Bakelmans al zijn spullen en die van het slachtoffer meegenomen en had hij in een rustig tempo de plaats delict verlaten. Van enige paniek was geen sprake. Uit dit alles bleek volgens de jury duidelijk de voorbedachtheid.Het is een zeer juiste en terechte uitspraak. Ik had om gerechtigheid gevraagd en heb die ook gekregen. De jury is ons standpunt helemaal gevolgd.', reageert John Maes, die tijdens het proces voor de burgerlijke partijen optrad. Maes was eventjes zenuwachtig voor de jury de zittingszaal weer binnenkwam, geeft hij achteraf toe. 'Dat is altijd zo bij een assisenproces, maar ik had heel veel vertrouwen in een goede afloop. Dat het zo lang geduurd heeft, bewijst dat ze alles zeer aandachtig hebben nagekeken en bekeken. De jury heeft zeer goed werk gedaan.' Maes is tevreden met de uitvoerige motivatie die de jury aan de beslissing gaf. 'Er is zeer duidelijk sprake van voorbedachtheid, dat was dan ook een belangrijk onderwerp van het debat. Er was zeer duidelijk sprake van moord, dat blijkt uit de duurtijd van de feiten, dat de geweldplegingen onderbroken werden, dat er verschillende wurgingen waren. Hij had de mogelijkheid om te stoppen, heeft het lichaam ook verschillende keren geherpositioneerd. 'Voor de familie is het een zeer zware week geweest', geeft hij nog mee. 'De familie is opgelucht dat de feiten gekwalificeerd worden als moord, dat vonden ze heel belangrijk. Morgen kom ik alleen om te luisteren, de burgerlijke partijen hebben geen zeg meer in de strafbepaling. De moeder, zus en broer van Julie zullen ook dan niet aanwezig zijn, zij willen nooit geconfronteerd worden met de beschuldigde.'Meester Dimitri de Béco, die op het assisenproces in Antwerpen optreedt voor beschuldigde Steve Bakelmans, meent dat de jury een goed doordachte beslissing heeft genomen. 'Wij hadden de voorbedachtheid betwist', geeft hij na de schuldigverklaring aan. 'Het feit dat de jury vijf uur nodig had om tot een besluit te komen, geeft duidelijk aan dat ze hierover goed hebben nagedacht.''Onze stelling was dat we niet met zekerheid kunnen bewijzen dat Steve Bakelmans de feiten doordacht en met voorbedachtheid had gepleegd', zegt de Béco. 'Wij menen dat de doodslag en de verkrachting vaststond, maar dat er geen sprake is van moord. De jury heeft vijf uur nodig gehad om hierover na te denken, dart geeft mij aan dat ze ook voor Steve Bakelmans de tijd hebben genomen en hij een eerlijk proces heeft gekregen. De jury heeft de zaak echt onderzocht, naar zijn verhaal geluisterd en met de nodige aandacht een beslissing genomen.' Bakelmans pleegde het geweld op Van Espen in verschillende fases, en kon telkens beslissen om met het geweld te stoppen maar deed dat niet. Woensdag komt de jury opnieuw samen om over een gepaste strafmaat te beslissen. 'De gruwel van deze feiten is uitzonderlijk maar ook het parcours dat Bakelmans afgelegd heeft, is bijzonder', zegt de Béco. 'Het is nu aan de jury om een gepaste straf te bepalen voor mijn cliënt.'