Op dinsdag 2 oktober had België Indonesië noodhulp aangeboden via B-FAST. Na een evaluatie van de mogelijkheden stelde België de Indonesische autoriteiten voor om ofwel twee waterzuiveringsinstallaties, vergezeld van 23 deskundigen, ofwel eerstelijnshulpgoederen te sturen. "De lokale technische omstandigheden, zoals beschreven door Indonesië in hun antwoord, evenals de organisatorische verplichtingen die eruit voortvloeien, laten echter niet toe de voorgestelde missie op een degelijke en efficiënte manier uit te voeren", klinkt het. "Als gevolg van deze omstandigheden kan B-FAST niet nuttig worden ingezet in de getroffen zone." (Belga)

Op dinsdag 2 oktober had België Indonesië noodhulp aangeboden via B-FAST. Na een evaluatie van de mogelijkheden stelde België de Indonesische autoriteiten voor om ofwel twee waterzuiveringsinstallaties, vergezeld van 23 deskundigen, ofwel eerstelijnshulpgoederen te sturen. "De lokale technische omstandigheden, zoals beschreven door Indonesië in hun antwoord, evenals de organisatorische verplichtingen die eruit voortvloeien, laten echter niet toe de voorgestelde missie op een degelijke en efficiënte manier uit te voeren", klinkt het. "Als gevolg van deze omstandigheden kan B-FAST niet nuttig worden ingezet in de getroffen zone." (Belga)