Bij de start van de eerste coalitie van N-VA, Open VLD en CD&V waren vele mensen benieuwd naar wat er ging veranderen. We zijn nu bijna een jaar verder. Veel positieve verandering hebben we nog niet gezien. Wat we wel gezien hebben is dat de regering-Bourgeois zeer vaak 'trek uw plan' zegt aan de kmo's en de Vlaamse burgers. Die 'trek uw plan'-attitude van de Vlaamse regering uit zich op 4 manieren:

1. De regering-Bourgeois bespaart kil in de middelen die mensen met elkaar verbinden. Ze schuift facturen voor school, bussen, en kinderopvang naar alle Vlaamse gezinnen. Zeer grote vervuilers en de grootste vermogens moesten van de regering-Bourgeois een pak minder inspanning leveren. En dus zegt de regering 'trek uw plan' aan de mensen die het al moeilijk hebben.

2. De regering-Bourgeois stapte af van een begrotingsevenwicht. Maar ze deed dat niet om te investeren in de toekomst. Wel omdat de regering onoordeelkundig omgaat met het financieel wanbeheer uit het verleden en de inkanteling van de publiek-private samenwerkingsprojecten zoals Scholen van morgen en Oosterweel.

Over de vraag 'welke investeringen?' maakt de regering-Bourgeois dan ook nog de verkeerde politieke keuzes. De regering kiest resoluut voor betonprojecten van de vorige eeuw: Oosterweelverbinding, verbreding Brusselse Ring en Uplace. Aan de andere kant investeert ze veel te weinig in zorg, crèches, onderwijs, wonen en de overgang naar de groene economie. N-VA, Open VLD en CD&V investeren dus niet in de zaken die de mensen eerst nodig hebben. Daardoor zetten ze de Vlamingen "van de wieg tot het rusthuis" in wachtkamers voor zorg, onderwijs en woning.

3. We zien ook dat de Vlaamse regering zich onvoldoende opstelt als een partner voor creatieve projecten zoals Ringland. N-VA, Open VLD en CD&V nemen de inspraak en goede voorstellen van burgers niet ernstig, en zijn geen moderne partner voor ideeën die uit de samenleving komen. Op dat vlak mist de regering echt wel de trein van transparantie en participatie, twee sleutelwoorden van de samenleving in 2015.

4. De Vlaamse regering zou de voortrekker moeten zijn in de strijd tegen de klimaatverandering, na het warmste jaar ooit. Maar ze laat de mensen en bedrijven die in actie willen schieten in de steek. Ze is de minst groene regering ooit. De CD&V-minister doet bewust niks, en wordt daarin stilzwijgend gesteund door Open VLD en N-VA. Zo zijn ze zelf ook mee verantwoordelijk voor de stilstand als het gaat over milieu, klimaat en gezondheid.

Meer ademruimte voor de Vlamingen

Samengevat: de regering van N-VA, Open VLD en CD&V zet zich met haar 'trek uw plan'- mentaliteit volledig op de lijn van de 'Big society' van de conservatieve Britse premier David Cameron: onder het mom van 'mensen verantwoordelijkheid geven' doet ze besparingen die het heel wat mensen moeilijker maken. Ze investeert in mega betonprojecten, en niet in onderwijs en zorg. En ze is onvoldoende de partner voor de creatieve ideeën van de kmo's en burgers.

De Groen-fractie in het Vlaams Parlement heeft een alternatieve Zuurstofbegroting en een Vlaamse taxshift voorgesteld. Op die manier willen we aantonen dat het concreet echt wel anders kan. Met een slimme begroting en een verlaging van de belastingen op arbeid gefinancierd door fiscaliteit op vervuiling, kunnen we de komende jaren investeren in Vlaanderen in de zaken die de mensen nodig hebben, samen met de mensen zelf.

De regering-Bourgeois liet de mensen in de steek, haar beslissingen waren te dikwijls een "trek uw plan" richting de samenleving. Daarom vinden we dat de regering-Bourgeois in deze tijd van schoolrapporten slechts een B-attest verdient: ze moet van richting veranderen, en liefst fundamenteel. De Vlamingen verdienen meer ademruimte.

Bij de start van de eerste coalitie van N-VA, Open VLD en CD&V waren vele mensen benieuwd naar wat er ging veranderen. We zijn nu bijna een jaar verder. Veel positieve verandering hebben we nog niet gezien. Wat we wel gezien hebben is dat de regering-Bourgeois zeer vaak 'trek uw plan' zegt aan de kmo's en de Vlaamse burgers. Die 'trek uw plan'-attitude van de Vlaamse regering uit zich op 4 manieren: 1. De regering-Bourgeois bespaart kil in de middelen die mensen met elkaar verbinden. Ze schuift facturen voor school, bussen, en kinderopvang naar alle Vlaamse gezinnen. Zeer grote vervuilers en de grootste vermogens moesten van de regering-Bourgeois een pak minder inspanning leveren. En dus zegt de regering 'trek uw plan' aan de mensen die het al moeilijk hebben. 2. De regering-Bourgeois stapte af van een begrotingsevenwicht. Maar ze deed dat niet om te investeren in de toekomst. Wel omdat de regering onoordeelkundig omgaat met het financieel wanbeheer uit het verleden en de inkanteling van de publiek-private samenwerkingsprojecten zoals Scholen van morgen en Oosterweel. Over de vraag 'welke investeringen?' maakt de regering-Bourgeois dan ook nog de verkeerde politieke keuzes. De regering kiest resoluut voor betonprojecten van de vorige eeuw: Oosterweelverbinding, verbreding Brusselse Ring en Uplace. Aan de andere kant investeert ze veel te weinig in zorg, crèches, onderwijs, wonen en de overgang naar de groene economie. N-VA, Open VLD en CD&V investeren dus niet in de zaken die de mensen eerst nodig hebben. Daardoor zetten ze de Vlamingen "van de wieg tot het rusthuis" in wachtkamers voor zorg, onderwijs en woning. 3. We zien ook dat de Vlaamse regering zich onvoldoende opstelt als een partner voor creatieve projecten zoals Ringland. N-VA, Open VLD en CD&V nemen de inspraak en goede voorstellen van burgers niet ernstig, en zijn geen moderne partner voor ideeën die uit de samenleving komen. Op dat vlak mist de regering echt wel de trein van transparantie en participatie, twee sleutelwoorden van de samenleving in 2015. 4. De Vlaamse regering zou de voortrekker moeten zijn in de strijd tegen de klimaatverandering, na het warmste jaar ooit. Maar ze laat de mensen en bedrijven die in actie willen schieten in de steek. Ze is de minst groene regering ooit. De CD&V-minister doet bewust niks, en wordt daarin stilzwijgend gesteund door Open VLD en N-VA. Zo zijn ze zelf ook mee verantwoordelijk voor de stilstand als het gaat over milieu, klimaat en gezondheid. Samengevat: de regering van N-VA, Open VLD en CD&V zet zich met haar 'trek uw plan'- mentaliteit volledig op de lijn van de 'Big society' van de conservatieve Britse premier David Cameron: onder het mom van 'mensen verantwoordelijkheid geven' doet ze besparingen die het heel wat mensen moeilijker maken. Ze investeert in mega betonprojecten, en niet in onderwijs en zorg. En ze is onvoldoende de partner voor de creatieve ideeën van de kmo's en burgers. De Groen-fractie in het Vlaams Parlement heeft een alternatieve Zuurstofbegroting en een Vlaamse taxshift voorgesteld. Op die manier willen we aantonen dat het concreet echt wel anders kan. Met een slimme begroting en een verlaging van de belastingen op arbeid gefinancierd door fiscaliteit op vervuiling, kunnen we de komende jaren investeren in Vlaanderen in de zaken die de mensen nodig hebben, samen met de mensen zelf. De regering-Bourgeois liet de mensen in de steek, haar beslissingen waren te dikwijls een "trek uw plan" richting de samenleving. Daarom vinden we dat de regering-Bourgeois in deze tijd van schoolrapporten slechts een B-attest verdient: ze moet van richting veranderen, en liefst fundamenteel. De Vlamingen verdienen meer ademruimte.