De beraadslaging door de twaalf gezworenen en de drie beroepsmagistraten duurde drie uur. Het college volgt met de strafmaat de vordering van het openbaar ministerie. Het arrest baseert zich op de "uitzonderlijk ernstige en zwaarwichtige feiten". De 21-jarige Rottiers werd bestempeld als een "antisociale persoonlijkheid" die "op gruwelijke wijze een oude dame van het leven beroofde". Met deze uitspraak wordt de deur op een kier gezet voor voorwaardelijke invrijheidsstelling. "Ondanks de driestheid en de gewelddadigheid waarmee de feiten gepleegd werden, wil het college de veroordeelde de kans geven om zich op termijn te re-integreren in de maatschappij", zei assisenvoorzitter Peter Hartoch. Het proces bracht geen uitsluitsel over de precieze gebeurtenissen in de nacht van 12 op 13 december 2013. De volgorde van diefstal en doodslag werd niet opgehelderd, ondanks herhaaldelijk aandringen en de mogelijkheden die aan Rottiers geboden werden. (Belga)

De beraadslaging door de twaalf gezworenen en de drie beroepsmagistraten duurde drie uur. Het college volgt met de strafmaat de vordering van het openbaar ministerie. Het arrest baseert zich op de "uitzonderlijk ernstige en zwaarwichtige feiten". De 21-jarige Rottiers werd bestempeld als een "antisociale persoonlijkheid" die "op gruwelijke wijze een oude dame van het leven beroofde". Met deze uitspraak wordt de deur op een kier gezet voor voorwaardelijke invrijheidsstelling. "Ondanks de driestheid en de gewelddadigheid waarmee de feiten gepleegd werden, wil het college de veroordeelde de kans geven om zich op termijn te re-integreren in de maatschappij", zei assisenvoorzitter Peter Hartoch. Het proces bracht geen uitsluitsel over de precieze gebeurtenissen in de nacht van 12 op 13 december 2013. De volgorde van diefstal en doodslag werd niet opgehelderd, ondanks herhaaldelijk aandringen en de mogelijkheden die aan Rottiers geboden werden. (Belga)