Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Melchior Wathelet (cdH) zei afgelopen weekend dat hij deze week duidelijkheid wou over de "lijst met veilige landen". Met die lijst wil hij het aantal onterechte asielzoekers terugdringen. De lijst bevat landen waaruit heel wat asielzoekers bij ons komen aankloppen, maar waarvoor het aantal erkenningen erg laag ligt. Voor asielzoekers uit die landen wordt de procedure ingekort door de bewijslast om te keren: de aanvragers zullen moeten bewijzen dat ze de bescherming in ons land nodig hebben. Een beslissing over het dossier volgt dan binnen de twee weken. Met de maatregel wordt vooral op de instroom uit de Balkanlanden gemikt. Bij aankomst aan het kernkabinet herhaalde Wathelet zijn visie. Het hoge aantal asielzoekers uit de Balkan, voornamelijk Albanië, van de afgelopen maanden is onaanvaardbaar, luidde het. Wathelet wil de "misbruik van de instroom" tegengaan. "De asielprocedure moet voorbehouden zijn aan mensen die echt bescherming nodig hebben." De regering zal de opdracht krijgen de lijst op te stellen en het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) zal daarover dan een advies uitbrengen. (JDE)

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Melchior Wathelet (cdH) zei afgelopen weekend dat hij deze week duidelijkheid wou over de "lijst met veilige landen". Met die lijst wil hij het aantal onterechte asielzoekers terugdringen. De lijst bevat landen waaruit heel wat asielzoekers bij ons komen aankloppen, maar waarvoor het aantal erkenningen erg laag ligt. Voor asielzoekers uit die landen wordt de procedure ingekort door de bewijslast om te keren: de aanvragers zullen moeten bewijzen dat ze de bescherming in ons land nodig hebben. Een beslissing over het dossier volgt dan binnen de twee weken. Met de maatregel wordt vooral op de instroom uit de Balkanlanden gemikt. Bij aankomst aan het kernkabinet herhaalde Wathelet zijn visie. Het hoge aantal asielzoekers uit de Balkan, voornamelijk Albanië, van de afgelopen maanden is onaanvaardbaar, luidde het. Wathelet wil de "misbruik van de instroom" tegengaan. "De asielprocedure moet voorbehouden zijn aan mensen die echt bescherming nodig hebben." De regering zal de opdracht krijgen de lijst op te stellen en het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) zal daarover dan een advies uitbrengen. (JDE)