Vlak voor kerstmis heeft de regering via de programmawet een besparingsmaatregel doorgevoerd die niet overeengekomen was in het akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017. Dat zogenaamde medicomut-akkoord, dat onder meer de vaste tarieven bij huisartsen regelt, komt nu op de helling te staan: de artsen kunnen zich niet vinden in wat ze 'de eenzijdige besparingsmaatregelen van de regering' noemen.

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS), het grootste artsensyndicaat van ons land, heeft daarom de ontbinding van het akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017 in gang gezet. De vakbond heeft daarvoor ook een aangetekende brief geschreven aan Jo De Cock, de voorzitter van de Nationale Commissie Geneesheren Ziekenfondsen van het Riziv (medicomut).

Vooral de inlevering van twee derden van de indexering veroorzaakt wrevel. 'De BVAS heeft die beslissing steeds aangevochten. De regering heeft toch blind bespaard en moet de gevolgen ervan nu dragen', aldus voorzitter Marc Moens.

Eind januari geen tariefafspraken meer

Maggie De Block, belga
Maggie De Block © belga

Het akkoord tussen artsen en ziekenfondsen voor 2016 en 2017 wordt nu beschouwd als 'van rechtswege ontbonden'. Vanaf 28 januari houdt het akkoord op te bestaan en moeten artsen zich dus wettelijk niet meer houden aan de afspraken binnen dat akkoord, onder meer over de prijs van consultaties.

De ontbinding van het medicomut-akkoord hangt al een tijdje in de lucht. Het artsensyndicaat KARTEL (ASGB, GBO, MoDeS) richtte vorige week al een aangetekend schrijven aan Jo De Cock, met daarin dezelfde mededeling. Toch zitten niet alle vakbonden op één lijn. De huisartsen, verenigd binnen de AADM (Alliantie Artsenbelang - Domus Medica), hebben De Cock nog geen aangetekend schrijven gestuurd, hoewel ze aanvankelijk wel voorstander waren van een ontbinding van het akkoord.

Of patiënten op het einde van de maand ook effectief meer zullen betalen voor een raadpleging, valt nog af te wachten. Eerst volgt binnen de 15 dagen een vergadering tussen de verschillende partijen, waarop ook minister van Volksgezondheid Maggie De Block wordt uitgenodigd.

Vlak voor kerstmis heeft de regering via de programmawet een besparingsmaatregel doorgevoerd die niet overeengekomen was in het akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017. Dat zogenaamde medicomut-akkoord, dat onder meer de vaste tarieven bij huisartsen regelt, komt nu op de helling te staan: de artsen kunnen zich niet vinden in wat ze 'de eenzijdige besparingsmaatregelen van de regering' noemen.De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS), het grootste artsensyndicaat van ons land, heeft daarom de ontbinding van het akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017 in gang gezet. De vakbond heeft daarvoor ook een aangetekende brief geschreven aan Jo De Cock, de voorzitter van de Nationale Commissie Geneesheren Ziekenfondsen van het Riziv (medicomut).Vooral de inlevering van twee derden van de indexering veroorzaakt wrevel. 'De BVAS heeft die beslissing steeds aangevochten. De regering heeft toch blind bespaard en moet de gevolgen ervan nu dragen', aldus voorzitter Marc Moens.Het akkoord tussen artsen en ziekenfondsen voor 2016 en 2017 wordt nu beschouwd als 'van rechtswege ontbonden'. Vanaf 28 januari houdt het akkoord op te bestaan en moeten artsen zich dus wettelijk niet meer houden aan de afspraken binnen dat akkoord, onder meer over de prijs van consultaties.De ontbinding van het medicomut-akkoord hangt al een tijdje in de lucht. Het artsensyndicaat KARTEL (ASGB, GBO, MoDeS) richtte vorige week al een aangetekend schrijven aan Jo De Cock, met daarin dezelfde mededeling. Toch zitten niet alle vakbonden op één lijn. De huisartsen, verenigd binnen de AADM (Alliantie Artsenbelang - Domus Medica), hebben De Cock nog geen aangetekend schrijven gestuurd, hoewel ze aanvankelijk wel voorstander waren van een ontbinding van het akkoord.Of patiënten op het einde van de maand ook effectief meer zullen betalen voor een raadpleging, valt nog af te wachten. Eerst volgt binnen de 15 dagen een vergadering tussen de verschillende partijen, waarop ook minister van Volksgezondheid Maggie De Block wordt uitgenodigd.