"Wars van alle politieke beïnvloeding en autoritair populisme bevordert, verdedigt en verspreidt Deleu al ruim zestig jaar taal en cultuur van de Lage Landen", meldt de jury vanavond. "Zijn kritiek op het politiek gekonkel is genadeloos. Hij haalt elke zelfoverschatting, hogeborstzetterij en lamlendigheid van het politiek bedrijf genadeloos over de hekel. Zijn recente aanklacht tegen het cultuurbeleid van de Vlaamse regering maakt komaf met de pogingen tot politieke sturing van een van nature uit ongebonden, pluralistische sector." Zijn verdiensten op het gebied van taal en cultuur zijn volgens de jury "ongeëvenaard". "Als zoon van een genaturaliseerde Fransman is hij de grondlegger van intense grensoverschrijdende samenwerking met Nederland." Deleu heeft volgens de jury "altijd de ontvoogdende en sociale ideeën van August Vermeylen in de praktijk gebracht, de man die mee aan de basis lag van het Nieuw Vlaams Tijdschrift, samen met Herman Teirlinck, die de Arkprijs in het leven riep". Omdat 2020 een jubileumjaar is voor de Arkprijs, wordt de onderscheiding uitgereikt in het Huis van Herman Teirlinck in Beersel. Het Arkcomité zal op een later tijdstip de juiste datum van de prijsuitreiking bekendmaken, afhankelijk van hoe de coronacrisis verloopt en hoe lang de beperkingen van kracht blijven. (Belga)

"Wars van alle politieke beïnvloeding en autoritair populisme bevordert, verdedigt en verspreidt Deleu al ruim zestig jaar taal en cultuur van de Lage Landen", meldt de jury vanavond. "Zijn kritiek op het politiek gekonkel is genadeloos. Hij haalt elke zelfoverschatting, hogeborstzetterij en lamlendigheid van het politiek bedrijf genadeloos over de hekel. Zijn recente aanklacht tegen het cultuurbeleid van de Vlaamse regering maakt komaf met de pogingen tot politieke sturing van een van nature uit ongebonden, pluralistische sector." Zijn verdiensten op het gebied van taal en cultuur zijn volgens de jury "ongeëvenaard". "Als zoon van een genaturaliseerde Fransman is hij de grondlegger van intense grensoverschrijdende samenwerking met Nederland." Deleu heeft volgens de jury "altijd de ontvoogdende en sociale ideeën van August Vermeylen in de praktijk gebracht, de man die mee aan de basis lag van het Nieuw Vlaams Tijdschrift, samen met Herman Teirlinck, die de Arkprijs in het leven riep". Omdat 2020 een jubileumjaar is voor de Arkprijs, wordt de onderscheiding uitgereikt in het Huis van Herman Teirlinck in Beersel. Het Arkcomité zal op een later tijdstip de juiste datum van de prijsuitreiking bekendmaken, afhankelijk van hoe de coronacrisis verloopt en hoe lang de beperkingen van kracht blijven. (Belga)