Als kind volgde Julie Linsen (26) les aan de kunstacademie en tekende ze al de plannen van haar droomhuis. Vandaag werkt ze bij De Gouden Liniaal Architecten in Genk. 'Architectuur brengt werelden samen. Het is creatief én wetenschappelijk, filosofisch én exact. Is architectuur kunst? Ik denk het wel.'
...

Als kind volgde Julie Linsen (26) les aan de kunstacademie en tekende ze al de plannen van haar droomhuis. Vandaag werkt ze bij De Gouden Liniaal Architecten in Genk. 'Architectuur brengt werelden samen. Het is creatief én wetenschappelijk, filosofisch én exact. Is architectuur kunst? Ik denk het wel.' Wat haalt de bovenhand: functionaliteit of schoonheid? Een gebouw moet in de eerste plaats functioneel en doordacht in elkaar steken, maar je moet er ook graag zijn. Ik vind het boeiend om ruimtes te ontwerpen die je een bepaald gevoel geven. De keuze van materialen speelt daarbij een grote rol, of de manier waarop je met de materialen omgaat. Door zichtbeton op een andere manier te bekisten of de ramen net iets anders te plaatsen, krijg je een heel andere sfeer. Denk maar hoe belangrijk dat is in een spirituele ruimte als een crematorium. Maar ook in een woning maakt dat het verschil. Ik hou van lage plafonds in een zitruimte, terwijl de eetruimte meer hoge plafonds en veel lichtinval vraagt. Staat de bouwheer altijd achter jouw keuzes als architect? Je luistert natuurlijk eerst naar de wensen van de bouwheer, en die wensen probeer je dan te vertalen in het ontwerp. Je legt jouw keuzes uit en probeert hem mee te krijgen in jouw verhaal. Het is een wisselwerking. Wat bepaalt jouw architecturale keuzes? Waar vind je inspiratie? De plaats van het gebouw is heel belangrijk. De cultuur, de context, de geschiedenis van de omgeving en het gebouw. Dat heet de genius loci, de geest van de plek. Je kan daarin meegaan of ermee in contrast gaan. Hoe dan ook zorgt de plek voor inspiratie en bepaalt ze mee de materiaalkeuze. Hoe belangrijk is ecologie en duurzaamheid daarin? Steeds belangrijker, en er zijn steeds meer mogelijkheden. In de plaats van een klassiek houten parket kan je bijvoorbeeld kiezen voor een parket van bamboe. Bamboe groeit enorm snel. Ook in het ontwerp moet je keuzes maken om aan het strenge E-peil en S-peil te voldoen, en rekening houden met de technieken die je wil gebruiken. Zoals een ventilatiesysteem D en een warmtepomp in de plaats van een gaswandketel. Kan je als architect de manier waarop we wonen sturen? Het is goed dat we meer ecologisch verantwoord wonen en dichter bij de woonkernen. Maar het zijn vooral de stedenbouwkundige regels die dat bepalen. Liefst woon ik ook dicht bij de stad, maar het is er gewoon heel duur. Hoe verder van de stad, hoe minder duur. Pas als daar iets aan wordt gedaan, verwacht ik dat jonge mensen volop naar de stad trekken.