Op 15 oktober had het centrum 380 verzoeken ontvangen. Een week later waren dat er al 403. En daar kunnen er nog tot eind oktober bijkomen. Slachtoffers hebben immers nog tot 31 oktober om een verzoek in te dienen. Van de 380 verzoeken op 15 oktober waren er 257 Nederlandstalig, 122 Franstalig en 1 Duitstalig. De twee experten van de opvolgingscommissie ontkenden woensdag dat het aanvatten van een procedure zou betekenen dat de slachtoffers moeten zwijgen en geen andere stappen meer mogen ondernemen, zoals sp.a-Kamerlid Renaat Landuyt vreesde. Zo herinnerden de experten eraan dat het arbitragecentrum enkel verjaarde feiten onderzoekt, die dus niet langer door justitie kunnen worden onderzocht. De vertrouwelijkheid is er dan weer op gericht te voorkomen dat de naam van de vermoedelijke dader publiek gemaakt wordt, wat een inbreuk zou zijn op de verjaringsregels. Het slachtoffer wordt echter allerminst het zwijgen opgelegd en mag wel degelijk zeggen dat de kerk het misbruik heeft erkend, dat er verzoening is geweest of dat er een bedrag is uitgekeerd. Landuyt zelf meldt nog dat de opvolgingscommissie het centrum nu aanraadt twee clausules uit de verzoeningsakkoorden aan te passen, "om alle misverstanden te vermijden". (ANA)

Op 15 oktober had het centrum 380 verzoeken ontvangen. Een week later waren dat er al 403. En daar kunnen er nog tot eind oktober bijkomen. Slachtoffers hebben immers nog tot 31 oktober om een verzoek in te dienen. Van de 380 verzoeken op 15 oktober waren er 257 Nederlandstalig, 122 Franstalig en 1 Duitstalig. De twee experten van de opvolgingscommissie ontkenden woensdag dat het aanvatten van een procedure zou betekenen dat de slachtoffers moeten zwijgen en geen andere stappen meer mogen ondernemen, zoals sp.a-Kamerlid Renaat Landuyt vreesde. Zo herinnerden de experten eraan dat het arbitragecentrum enkel verjaarde feiten onderzoekt, die dus niet langer door justitie kunnen worden onderzocht. De vertrouwelijkheid is er dan weer op gericht te voorkomen dat de naam van de vermoedelijke dader publiek gemaakt wordt, wat een inbreuk zou zijn op de verjaringsregels. Het slachtoffer wordt echter allerminst het zwijgen opgelegd en mag wel degelijk zeggen dat de kerk het misbruik heeft erkend, dat er verzoening is geweest of dat er een bedrag is uitgekeerd. Landuyt zelf meldt nog dat de opvolgingscommissie het centrum nu aanraadt twee clausules uit de verzoeningsakkoorden aan te passen, "om alle misverstanden te vermijden". (ANA)