Al dan niet in God geloven is op veel plaatsen in de wereld een persoonlijke keuze. Een recht ook, vastgelegd in artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Toch geldt in de Arabische wereld die keuze niet. Er is niet eens een deftig Arabisch woord voor 'atheïsme' of 'atheïst'. De termen ilhad en mulhid zijn geenszins neutraal, ze betekenen dat iemand is 'afgeweken van het rechte pad'.
...