De bedrijfsdirecteur marketing en communicatie van de stad verstuurde vrijdag een aangetekend schrijven waarin ze eiste dat de sp.a zou stoppen met het gebruik van de slogan en het logo. Dat zou immers een "flagrante inbreuk op de bepalingen van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom" betreffen. Indien sp.a tegen maandagmiddag niet beloofde om op de eis in te gaan, zou de stad een klacht indienen en een schadevergoeding per verdere inbreuk eisen van "minstens 10.000 euro". Antwerps sp.a-voorzitter Yasmine Kherbache reageert vandaag echter niet met een dergelijke belofte, maar ontkent dat haar partij in de fout ging. "Het ging hier om een parodie: "'t stad is wél van iedereen". Dat was een toespeling op het feit dat het nieuwe stadsbestuur de oude slogan heeft afgeschaft en expliciet heeft gezegd dat 't stad niet van iedereen is", aldus Kherbache. "Er is geen verwarring mogelijk. Wij eigenen ons bovendien als oppositiepartij bij uitstek het recht toe om ook in de toekomst op een creatieve manier onze mening te uiten." (Belga)

De bedrijfsdirecteur marketing en communicatie van de stad verstuurde vrijdag een aangetekend schrijven waarin ze eiste dat de sp.a zou stoppen met het gebruik van de slogan en het logo. Dat zou immers een "flagrante inbreuk op de bepalingen van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom" betreffen. Indien sp.a tegen maandagmiddag niet beloofde om op de eis in te gaan, zou de stad een klacht indienen en een schadevergoeding per verdere inbreuk eisen van "minstens 10.000 euro". Antwerps sp.a-voorzitter Yasmine Kherbache reageert vandaag echter niet met een dergelijke belofte, maar ontkent dat haar partij in de fout ging. "Het ging hier om een parodie: "'t stad is wél van iedereen". Dat was een toespeling op het feit dat het nieuwe stadsbestuur de oude slogan heeft afgeschaft en expliciet heeft gezegd dat 't stad niet van iedereen is", aldus Kherbache. "Er is geen verwarring mogelijk. Wij eigenen ons bovendien als oppositiepartij bij uitstek het recht toe om ook in de toekomst op een creatieve manier onze mening te uiten." (Belga)