Antwerpse hof van beroep moet kamer sluiten wegens te weinig rechters

03/07/18 om 07:51 - Bijgewerkt om 07:50

Bron: Belga

'Er zijn kandidaten genoeg om hun plaats in te nemen, maar er worden te weinig vacatures opengesteld en het duurt te lang vooraleer iemand benoemd is', zegt eerste voorzitter Bruno Luyten.

Antwerpse hof van beroep moet kamer sluiten wegens te weinig rechters

© Belga

Het hof van beroep heeft recht op 63 raadsheren. In september leggen er twee nieuwe de eed af, maar gaat er ook iemand op pensioen, wat het totaal dan op 57 zal brengen. 'We hebben er dus zes te kort en dat aantal zal nog verder oplopen, want tussen november 2018 en december 2019 gaan er nog negen met pensioen. Voor die vijftien vacante posities, werd tot nu toe slechts één vacature uitgeschreven', zegt Bruno Luyten.

Te weinig dus, en het duurt volgens de eerste voorzitter ook te lang vooraleer iemand benoemd is. 'De twee raadsheren die er in september bijkomen, dienen ter vervanging van collega's die in juni 2016 en in februari 2017 zijn weg gegaan. Voor mijn mandaat als eerste voorzitter, dat in februari afloopt, werd trouwens ook nog geen vacature gepubliceerd', aldus de eerste voorzitter.

Door het tekort aan raadsheren zal het hof van beroep het vanaf september met een correctionele kamer minder moeten doen. De nog lopende zaken worden verder afgehandeld, maar de nieuwe dossiers zullen over de vier overige correctionele kamers verdeeld worden, wat hun werklast zal vergroten.

'Correctionele zaken worden doorgaans op minder dan een jaar afgehandeld, maar ik weet niet hoe lang we dat nog kunnen volhouden. Bijna elke magistraat werkt al verder onder het weekend. Kwaliteitsverlies willen we niet, bandwerk evenmin en door te staken tref je enkel de rechtzoekende burger. Dan doen we er liever iets langer over om tot een arrest te komen. En we zijn ook niet alleen: haast alle rechtbanken op alle niveaus kampen met een tekort aan magistraten', zegt Luyten.

Sieghield Lacoere, woordvoerster van Justitieminister Koen Geens (CD&V), bevestigt dat er momenteel drie vacatures lopende zijn voor raadsheer bij het hof van beroep in Antwerpen, waarbij voor twee de voorgedragen kandidaten enkel nog hun eed moeten afleggen.

'Deze maand staan nog twee vacatures voor het hof gepland, waarvoor de administratieve goedkeuringsprocedure werd opgestart. De vacature voor het mandaat van eerste voorzitter wordt ook nog deze maand gepubliceerd', aldus de woordvoerster.

De FOD Justitie volgt de evolutie van de bezetting maandelijks op. Bij de opmaak van vacatureplannen voor de hoven van beroep wordt rekening gehouden met vertrekkers in de komende acht maanden, in samenspraak met het college van hoven en rechtbanken. Lacoere voegt er ook nog aan toe dat minister Geens al meerdere malen extra middelen heeft bekomen van de regering voor het personeelsbeleid van de rechterlijke orde.

Onze partners