Rond de heraanleg en vooral het kappen van de 96 lindebomen was de voorbije jaren veel te doen in Antwerpen. Onder meer Groen vond de kap verre van nodig en betwistte dat de bomen te oud en ziek zouden zijn. Maar zowel het vorige stadsbestuur, de plaatselijke horeca als de intussen overleden Spaanse toparchitecht Manuel de Solà-Morales -die de plannen voor de heraanleg tekende- zagen de bomen liever verdwijnen. Activisten kampeerden zelfs in de kruinen, maar na een lange juridische strijd werden de lindebomen toch verwijderd. De nieuwe De Keyserlei moet volgens Antwerps schepen voor Stadsontwikkeling Ludo Van Campenhout (N-VA) "de grandeur van het verleden verzoenen met een moderne toets". De rijweg is een stuk smaller gemaakt en werd verplaatst naar de zuidelijke zijde van de straat. De noordkant, waar heel wat horecazaken te vinden zijn, is omgebouwd tot een wandelboulevard met open terrassen. Na de De Keyserlei zal ook het aangrenzende Operaplein in de loop van de komende jaren een autoluw karakter krijgen. Zowel het auto- als het tramverkeer zullen er ondergronds gaan. De definitieve plannen worden in het voorjaar van 2013 verwacht. (JDH)

Rond de heraanleg en vooral het kappen van de 96 lindebomen was de voorbije jaren veel te doen in Antwerpen. Onder meer Groen vond de kap verre van nodig en betwistte dat de bomen te oud en ziek zouden zijn. Maar zowel het vorige stadsbestuur, de plaatselijke horeca als de intussen overleden Spaanse toparchitecht Manuel de Solà-Morales -die de plannen voor de heraanleg tekende- zagen de bomen liever verdwijnen. Activisten kampeerden zelfs in de kruinen, maar na een lange juridische strijd werden de lindebomen toch verwijderd. De nieuwe De Keyserlei moet volgens Antwerps schepen voor Stadsontwikkeling Ludo Van Campenhout (N-VA) "de grandeur van het verleden verzoenen met een moderne toets". De rijweg is een stuk smaller gemaakt en werd verplaatst naar de zuidelijke zijde van de straat. De noordkant, waar heel wat horecazaken te vinden zijn, is omgebouwd tot een wandelboulevard met open terrassen. Na de De Keyserlei zal ook het aangrenzende Operaplein in de loop van de komende jaren een autoluw karakter krijgen. Zowel het auto- als het tramverkeer zullen er ondergronds gaan. De definitieve plannen worden in het voorjaar van 2013 verwacht. (JDH)