Verspeet maakt dat zelf bekend in een persbericht. Vorige week kwam hij in opspraak na de zelfdoding van commissaris Gunther Steegmans.

De 'managerstijl' van Verspeet zou voor een deel die zelfdoding veroorzaakt hebben, vonden collega's uit het Antwerpse korps. Die zelfdoding was volgens hen de 'druppel die de emmer deed overlopen'. De hervormingen die onder Verspeet op stapel stonden, zorgden voor veel spanning in het korps.

Verspeet: 'Professioneel functioneren erg moeilijk' 'De verschrikkelijke feiten van afgelopen week en de reactie daarop van sommigen binnen de lokale recherche hebben een grote weerslag gehad op mezelf en mijn familie', aldus Verspeet. Hij vindt 'professioneel blijven functioneren' hierdoor erg moeilijk.

Daarnaast is hij van oordeel dat hij niet langer over voldoende draagvlak beschikt binnen de lokale recherche om de noodzakelijke hervormingen in het Antwerpse politiekorps door te voeren. Met zijn ontslag hoopt hij de hervormingen alle kansen te geven en de onderhandelingen met de vakbond in een zo gunstig mogelijk klimaat te doen starten.

Korpschef Eddy Baelemans zal zo snel mogelijk beslissen wie Verspeet, die sinds 1 januari 2010 de leiding had over de lokale recherche, opvolgt. Na zijn overleg met de vakbonden vandaag zal Baelemans de pers opnieuw te woord staan. (SD)

Verspeet maakt dat zelf bekend in een persbericht. Vorige week kwam hij in opspraak na de zelfdoding van commissaris Gunther Steegmans. De 'managerstijl' van Verspeet zou voor een deel die zelfdoding veroorzaakt hebben, vonden collega's uit het Antwerpse korps. Die zelfdoding was volgens hen de 'druppel die de emmer deed overlopen'. De hervormingen die onder Verspeet op stapel stonden, zorgden voor veel spanning in het korps.Verspeet: 'Professioneel functioneren erg moeilijk' 'De verschrikkelijke feiten van afgelopen week en de reactie daarop van sommigen binnen de lokale recherche hebben een grote weerslag gehad op mezelf en mijn familie', aldus Verspeet. Hij vindt 'professioneel blijven functioneren' hierdoor erg moeilijk. Daarnaast is hij van oordeel dat hij niet langer over voldoende draagvlak beschikt binnen de lokale recherche om de noodzakelijke hervormingen in het Antwerpse politiekorps door te voeren. Met zijn ontslag hoopt hij de hervormingen alle kansen te geven en de onderhandelingen met de vakbond in een zo gunstig mogelijk klimaat te doen starten. Korpschef Eddy Baelemans zal zo snel mogelijk beslissen wie Verspeet, die sinds 1 januari 2010 de leiding had over de lokale recherche, opvolgt. Na zijn overleg met de vakbonden vandaag zal Baelemans de pers opnieuw te woord staan. (SD)