In de horeca wordt het opnieuw toegelaten om met het eigen huishouden én de vijf externe contacten - de "bubbel" - aan een tafel te zitten, met een maximum van tien personen. Gouverneur Cathy Berx heeft het over "bijsturingen" in plaats van "versoepelingen" om te vermijden dat het weer tot ontsporingen zou komen. Het verbod op publieksevenementen in de provincie Antwerpen is niet langer van toepassing voor professioneel georganiseerde publieksevenementen waarvoor een goedgekeurd sectorprotocol geldt zoals dat van de cultuursector. Ook evenementen die volgens de gemeentelijke veiligheidscel "kennelijk en aantoonbaar aan dezelfde voorwaarden beantwoorden", kunnen weer. (Belga)

In de horeca wordt het opnieuw toegelaten om met het eigen huishouden én de vijf externe contacten - de "bubbel" - aan een tafel te zitten, met een maximum van tien personen. Gouverneur Cathy Berx heeft het over "bijsturingen" in plaats van "versoepelingen" om te vermijden dat het weer tot ontsporingen zou komen. Het verbod op publieksevenementen in de provincie Antwerpen is niet langer van toepassing voor professioneel georganiseerde publieksevenementen waarvoor een goedgekeurd sectorprotocol geldt zoals dat van de cultuursector. Ook evenementen die volgens de gemeentelijke veiligheidscel "kennelijk en aantoonbaar aan dezelfde voorwaarden beantwoorden", kunnen weer. (Belga)