De 'praktijkgerichte opleiding over integriteit' komt er volgens de stad in navolging van een aanbeveling die het integriteitsbureau van de stad vorig jaar deed. Er zou dus geen rechtstreekse link zijn met de audit rond hoe investerings- en werkingsmiddelen aan de vzw Let's Go Urban werden toegekend en hoe op het besteden daarvan werd toegezien. Die audit werd vorige week afgerond en voorgelegd aan het schepencollege.

Het rapport stelt weliswaar dat er geen aanwijzingen zijn voor misbruik of kwaad opzet bij de administratie in de zaak Let's Go Urban, maar dat er wel een gebrek aan controle en een te weinig kritische houding was. Eén lid van de administratie zou ook een 'nauwe band' hebben gehad met LGU-topvrouw Sihame El Kaouakibi.

De 'praktijkgerichte opleiding over integriteit' komt er volgens de stad in navolging van een aanbeveling die het integriteitsbureau van de stad vorig jaar deed. Er zou dus geen rechtstreekse link zijn met de audit rond hoe investerings- en werkingsmiddelen aan de vzw Let's Go Urban werden toegekend en hoe op het besteden daarvan werd toegezien. Die audit werd vorige week afgerond en voorgelegd aan het schepencollege. Het rapport stelt weliswaar dat er geen aanwijzingen zijn voor misbruik of kwaad opzet bij de administratie in de zaak Let's Go Urban, maar dat er wel een gebrek aan controle en een te weinig kritische houding was. Eén lid van de administratie zou ook een 'nauwe band' hebben gehad met LGU-topvrouw Sihame El Kaouakibi.