De potpolder ligt net stroomopwaarts van het fort van Lillo, de kleine overgebleven woonkern van het vroegere havendorp. Door het gebied van 10 hectare te ontpolderen, waardoor het Scheldewater er voortaan in en uit kan, verkleint de kans op overstromingen in Lillo en omgeving. "En ook de natuur vaart er wel bij", zegt Reinhilde Van Hooydonck, projectingenieur bij W&Z. "De functie van het havengebied als voedsel- en rustgebied voor duizenden trekvogels zal nu alleen maar versterken." W&Z wijst er immers op dat door de ontpoldering slikken, schorren en kreekjes kunnen ontstaan in het gebied, waar watervogels en andere zeldzame dieren en planten goed gedijen. De vogels komen er broeden of uitrusten tijdens hun marathonvluchten van soms duizenden kilometers lang. De Antwerpse haven heeft op Europees niveau dan ook de status van beschermd 'vogelrichtlijngebied'. Omwonenden en toeristen zullen het natuurgebied vanaf eind deze week kunnen aanschouwen vanop een schiereiland, een overblijfsel van de doorgestoken Scheldedijk. (COR 360)

De potpolder ligt net stroomopwaarts van het fort van Lillo, de kleine overgebleven woonkern van het vroegere havendorp. Door het gebied van 10 hectare te ontpolderen, waardoor het Scheldewater er voortaan in en uit kan, verkleint de kans op overstromingen in Lillo en omgeving. "En ook de natuur vaart er wel bij", zegt Reinhilde Van Hooydonck, projectingenieur bij W&Z. "De functie van het havengebied als voedsel- en rustgebied voor duizenden trekvogels zal nu alleen maar versterken." W&Z wijst er immers op dat door de ontpoldering slikken, schorren en kreekjes kunnen ontstaan in het gebied, waar watervogels en andere zeldzame dieren en planten goed gedijen. De vogels komen er broeden of uitrusten tijdens hun marathonvluchten van soms duizenden kilometers lang. De Antwerpse haven heeft op Europees niveau dan ook de status van beschermd 'vogelrichtlijngebied'. Omwonenden en toeristen zullen het natuurgebied vanaf eind deze week kunnen aanschouwen vanop een schiereiland, een overblijfsel van de doorgestoken Scheldedijk. (COR 360)