Wie in Antwerpen in het openbaar betrapt wordt met cannabis krijgt voortaan een boete van 75 euro. Ook wie minder dan drie gram op zak heeft, zal beboet worden. Als die niet wordt betaald, komt er een vervolging.

Die maatregel gaat in tegen het gedoogbeleid uit 2003 dat door alle andere parketten wordt toegepast.

'Niet wettelijk'

De Liga voor Mensenrechten neemt het niet dat het Antwerpse stadsbestuur op eigen houtje een nultolerantie invoert en stelt dat het nieuwe drugsbeleid niet wettelijk is.

"Er is een uitspraak geweest van het Arbitragehof en in die uitspraak wordt aangedrongen op meer klaarheid . Die klaarheid is nadien geschapen door een omzendbrief van de procureurs-generaals waarin staat dat een meerderjarige een hoeveelheid van 3 gram cannabis mag bij hebben, of één cannabisplant mag bezitten. Dat was duidelijke taal", zei Jos Vander Velpen van de Liga in het vrt-journaal.

Twee categorieën burgers

"Ik stel vast dat Antwerpen nu, zowel de uitspraak van het Arbitragehof als de omzendbrief naast zich neerlegt. Dit is juridisch aanvechtbaar en we zullen uiteraard kijken of we het juridisch zullen aanvechten in de komende tijden."

Dit beleid creëert volgens de Liga rechtsonzekerheid en -ongelijkheid. "De stad maakt zo plaats voor twee categorieën van burgers. Geen enkele burger in Antwerpen mag nog een jointje roken, terwijl dat buiten Antwerpen wel mag. Dat kan niet", aldus Vander Velpen.

'Niks doen is geen optie meer'

Antwerps burgemeester verdedigde gisteren nog het nieuwe beleid. 'We passen gewoon de wet toe. Mensen zijn blijkbaar vergeten dat drugs in de strafwet staat', reageerde hij. 'Het drugsprobleem in Antwerpen wordt almaar groter en het stadsbestuur wil dat probleem aanpakken. Niks doen is geen optie meer', klinkt het.

Wie in Antwerpen in het openbaar betrapt wordt met cannabis krijgt voortaan een boete van 75 euro. Ook wie minder dan drie gram op zak heeft, zal beboet worden. Als die niet wordt betaald, komt er een vervolging. Die maatregel gaat in tegen het gedoogbeleid uit 2003 dat door alle andere parketten wordt toegepast. De Liga voor Mensenrechten neemt het niet dat het Antwerpse stadsbestuur op eigen houtje een nultolerantie invoert en stelt dat het nieuwe drugsbeleid niet wettelijk is. "Er is een uitspraak geweest van het Arbitragehof en in die uitspraak wordt aangedrongen op meer klaarheid . Die klaarheid is nadien geschapen door een omzendbrief van de procureurs-generaals waarin staat dat een meerderjarige een hoeveelheid van 3 gram cannabis mag bij hebben, of één cannabisplant mag bezitten. Dat was duidelijke taal", zei Jos Vander Velpen van de Liga in het vrt-journaal."Ik stel vast dat Antwerpen nu, zowel de uitspraak van het Arbitragehof als de omzendbrief naast zich neerlegt. Dit is juridisch aanvechtbaar en we zullen uiteraard kijken of we het juridisch zullen aanvechten in de komende tijden."Dit beleid creëert volgens de Liga rechtsonzekerheid en -ongelijkheid. "De stad maakt zo plaats voor twee categorieën van burgers. Geen enkele burger in Antwerpen mag nog een jointje roken, terwijl dat buiten Antwerpen wel mag. Dat kan niet", aldus Vander Velpen.Antwerps burgemeester verdedigde gisteren nog het nieuwe beleid. 'We passen gewoon de wet toe. Mensen zijn blijkbaar vergeten dat drugs in de strafwet staat', reageerde hij. 'Het drugsprobleem in Antwerpen wordt almaar groter en het stadsbestuur wil dat probleem aanpakken. Niks doen is geen optie meer', klinkt het.