Amper 28 pct van de Antwerpenaars kan zich vinden in de huidige plannen voor de Lange Wapperbrug. Zestig pct wil een alternatief.

Een en ander blijkt uit een peiling die het weekblad Humo heeft afgenomen bij een 'representatief' staal van Antwerpenaren. Daaruit blijkt dat het verzet verder gaat dan individuele oprispingen.

Amper 28 pct van alle Antwerpenaars kan zich vinden in de plannen zoals ze nu voorliggen: een brug van 2,4 kilometer lang, op een steenworp van het stadscentrum. Liefst 60 pct wil een alternatief: een tunnel (35 pct), of een andere brug - verder weg van de stad (25 pct), aldus het blad. Twaalf pct van de ondervraagden zegt geen mening te hebben.

De uitspraak van de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens dat de keuze voor het tracé nu eenmaal gemaakt is ('Walk and don't look back'), kan de Antwerpenaar maar matig bekoren. Van de ondervraagden noemt 28 pct ze dom en 13 pct zeer dom.

Volgens de peiling moet bij grote werken als de Oosterweelverbinding (waarvan de Lange Wapperbrug deel uitmaakt) in eerste instantie rekening worden gehouden met de gezondheid van de bevolking (39 pct). Daarna volgt pas de mobiliteit (29 pct). Van de ondervraagden vindt 22 pct het milieu het belangrijkst.

Amper 28 pct van de Antwerpenaars kan zich vinden in de huidige plannen voor de Lange Wapperbrug. Zestig pct wil een alternatief. Een en ander blijkt uit een peiling die het weekblad Humo heeft afgenomen bij een 'representatief' staal van Antwerpenaren. Daaruit blijkt dat het verzet verder gaat dan individuele oprispingen.Amper 28 pct van alle Antwerpenaars kan zich vinden in de plannen zoals ze nu voorliggen: een brug van 2,4 kilometer lang, op een steenworp van het stadscentrum. Liefst 60 pct wil een alternatief: een tunnel (35 pct), of een andere brug - verder weg van de stad (25 pct), aldus het blad. Twaalf pct van de ondervraagden zegt geen mening te hebben.De uitspraak van de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens dat de keuze voor het tracé nu eenmaal gemaakt is ('Walk and don't look back'), kan de Antwerpenaar maar matig bekoren. Van de ondervraagden noemt 28 pct ze dom en 13 pct zeer dom.Volgens de peiling moet bij grote werken als de Oosterweelverbinding (waarvan de Lange Wapperbrug deel uitmaakt) in eerste instantie rekening worden gehouden met de gezondheid van de bevolking (39 pct). Daarna volgt pas de mobiliteit (29 pct). Van de ondervraagden vindt 22 pct het milieu het belangrijkst.