De brug en het balkon zijn twee concrete ideeën waarvoor groen licht werd gegeven in het kader van de overkappings- en leefbaarheidsprojecten die moeten voortvloeien uit het Toekomstverbond rond de Oosterweelverbinding en de overkapping van de Antwerpse ring en uit het werk van onder meer overkappingsintendant Alexander D'Hooghe. Toen die projecten werden geselecteerd, werd al rekening gehouden met de inbreng van (buurt)bewoners. Nu volgt een tweede, concreter participatiemoment met de "Brugdagen". Ook voor het openbaar domein op de Scheldekaaien ter hoogte van brug en balkon zijn alle ideeën trouwens nog welkom, klinkt het. "We hebben geleerd uit de aanvankelijke fouten van Oosterweel", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA). "Vroeger werd er maar 'inspraak' georganiseerd als het hele project al bedisseld was. Nu betrekken we brede lagen van de bevolking van bij aanvang. Alleen zo ontstaat het nodige draagvlak." De "Brugdagen" vinden op woensdagen 12 en 19 juni plaats in het districtshuis van het Agentschap Wegen en Verkeer aan de D'Herbouvillekaai en op zaterdag 15 juni in het opvangcentrum van het Rode Kruis aan de Beatrijslaan op Linkeroever. Meer info op www.scheldebrug.be. (Belga)

De brug en het balkon zijn twee concrete ideeën waarvoor groen licht werd gegeven in het kader van de overkappings- en leefbaarheidsprojecten die moeten voortvloeien uit het Toekomstverbond rond de Oosterweelverbinding en de overkapping van de Antwerpse ring en uit het werk van onder meer overkappingsintendant Alexander D'Hooghe. Toen die projecten werden geselecteerd, werd al rekening gehouden met de inbreng van (buurt)bewoners. Nu volgt een tweede, concreter participatiemoment met de "Brugdagen". Ook voor het openbaar domein op de Scheldekaaien ter hoogte van brug en balkon zijn alle ideeën trouwens nog welkom, klinkt het. "We hebben geleerd uit de aanvankelijke fouten van Oosterweel", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA). "Vroeger werd er maar 'inspraak' georganiseerd als het hele project al bedisseld was. Nu betrekken we brede lagen van de bevolking van bij aanvang. Alleen zo ontstaat het nodige draagvlak." De "Brugdagen" vinden op woensdagen 12 en 19 juni plaats in het districtshuis van het Agentschap Wegen en Verkeer aan de D'Herbouvillekaai en op zaterdag 15 juni in het opvangcentrum van het Rode Kruis aan de Beatrijslaan op Linkeroever. Meer info op www.scheldebrug.be. (Belga)