'Het waterpeil is er kritisch laag', klinkt het. 'Het verbod is nodig ter bescherming van het (grond)watersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte.'

De negen stroomgebieden zijn die van de Laarse beek, Zwanebeek, Klein beek, Molenbeek, Tappelbeek, Delfte beek, Bosbeek, Rode Loop en het Merkske. Er mag geen water onttrokken worden uit onbevaarbare waterlopen, bijvoorbeeld om velden en tuinen te beregenen. Visvijvers moeten er bovendien van afgekoppeld worden.

Alleen 'zeer uitzonderlijk' capteren van drinkwater voor het eigen vee dat buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen blijft toegelaten.

Gedifferentieerd

Sinds enkele dagen is de provincie Antwerpen de eerste die een gedifferentieerd oppomp- of captatieverbod kan instellen in geval van droogte, in plaats van voor àlle onbevaarbare waterlopen in de provincie. Dat maakt het mogelijk om voor extra gevoelige gebieden al maatregelen te nemen wanneer dat elders nog niet nodig is.

De provincie bracht 15 kwetsbare stroomgebieden in beeld waar een sneller captatieverbod nuttig kan zijn. Droogte kan er de waterkwantiteit en -kwaliteit in gedrang brengen en planten en beschermde dieren onherroepelijk aantasten, klinkt het.

Op de provinciale website staat een interactieve kaart van de captatieverboden. De provincie stelt nog dat de kwetsbare valleien in kwestie beschermd worden door de bovenstroomse valleien te gebruiken als 'sponsen' die het water traag doorlaten, om zo het gebied langer vochtig te houden. Onder meer enkele Europees beschermde vissoorten zouden daar baat bij hebben.

'Het waterpeil is er kritisch laag', klinkt het. 'Het verbod is nodig ter bescherming van het (grond)watersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte.' De negen stroomgebieden zijn die van de Laarse beek, Zwanebeek, Klein beek, Molenbeek, Tappelbeek, Delfte beek, Bosbeek, Rode Loop en het Merkske. Er mag geen water onttrokken worden uit onbevaarbare waterlopen, bijvoorbeeld om velden en tuinen te beregenen. Visvijvers moeten er bovendien van afgekoppeld worden. Alleen 'zeer uitzonderlijk' capteren van drinkwater voor het eigen vee dat buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen blijft toegelaten.GedifferentieerdSinds enkele dagen is de provincie Antwerpen de eerste die een gedifferentieerd oppomp- of captatieverbod kan instellen in geval van droogte, in plaats van voor àlle onbevaarbare waterlopen in de provincie. Dat maakt het mogelijk om voor extra gevoelige gebieden al maatregelen te nemen wanneer dat elders nog niet nodig is. De provincie bracht 15 kwetsbare stroomgebieden in beeld waar een sneller captatieverbod nuttig kan zijn. Droogte kan er de waterkwantiteit en -kwaliteit in gedrang brengen en planten en beschermde dieren onherroepelijk aantasten, klinkt het. Op de provinciale website staat een interactieve kaart van de captatieverboden. De provincie stelt nog dat de kwetsbare valleien in kwestie beschermd worden door de bovenstroomse valleien te gebruiken als 'sponsen' die het water traag doorlaten, om zo het gebied langer vochtig te houden. Onder meer enkele Europees beschermde vissoorten zouden daar baat bij hebben.