Tijdens de gemeenteraadszitting heeft de Antwerpse oppositie opnieuw stevig van leer getrokken tegen de communicatie rond de meerjarenplanning die het stadsbestuur vorige week presenteerde. Voor aanvang protesteerden dan weer honderden leerlingen, leerkrachten en ouders buiten tegen het voornemen om de bos- en zeeklassen van het stedelijk onderwijs te schrappen.

Traditie verdwijnt

Omwille van besparingen en omdat het huidige systeem onrechtvaardig zou zijn ten opzichte van de andere onderwijsnetten in Antwerpen liet Antwerps schepen voor Onderwijs Claude Marinower (Open VLD) weten dat de traditionele bos- en zeeklassen van het stedelijk onderwijs niet langer door de stad zouden gefaciliteerd worden. De scholen van alle netten zouden wel nog een beperkte financiële ondersteuning krijgen om zelf soortgelijke initiatieven te kunnen nemen.

Dat heel wat Antwerpenaars het vermoedelijke verdwijnen van zo'n aloude traditie betreuren, bleek uit de grote opkomst voor de protestactie tegen de maatregel. Het gejoel overstemde zelfs even het begin van de zitting binnen.

Offerfeest

De Antwerpse gemeenteraad heeft ook de verhoging van de retributie voor het slachten op de tijdelijke stedelijke slachtvloer tijdens het Offerfeest van 25 naar 40 euro goedgekeurd. De meerderheid van N-VA, CD&V en Open Vld stemde voor, terwijl sp.a, PVDA+ en Vlaams Belang tegenstemden en Groen zich onthield.

Volgens schepen Liesbeth Homans (N-VA) was er overleg over de verhoging met de moslimgemeenschap, maar ontstond er onlangs opnieuw commotie rond omwille van de heisa over het Offerfeest in Mechelen. Verschillende Antwerpse moskeeën overwegen een boycot.

De stad Antwerpen faciliteert al enkele jaren het Offerfeest op haar grondgebied door een tijdelijke slachtvloer te voorzien. De kosten daarvan worden echter stilaan onhoudbaar voor de stad, vindt Homans.

Dewinter; 'Volle pot betalen'

Andere oppositieleden stelden zich vooral vragen bij het moskeeënoverleg dat aan de maatregel voorafging. "Dat was geen overleg, maar een toelichting van u", vond Mohamed Chebaa (PVDA+), die op basis van een bevraging door zijn partij stelde dat de Antwerpse moslims een verhoging niet zien zitten en ook in de toekomst zeker in de stad willen blijven slachten.

Volgens Filip Dewinter (Vlaams Belang) gaat de verhoging dan weer niet ver genoeg. "De N-VA zegt het onverdoofd slachten te willen ontraden. Als je dat echt wil doen, vraag dan toch gewoon de volle pot van 160 euro", stelde hij.

Tijdens de gemeenteraadszitting heeft de Antwerpse oppositie opnieuw stevig van leer getrokken tegen de communicatie rond de meerjarenplanning die het stadsbestuur vorige week presenteerde. Voor aanvang protesteerden dan weer honderden leerlingen, leerkrachten en ouders buiten tegen het voornemen om de bos- en zeeklassen van het stedelijk onderwijs te schrappen. Omwille van besparingen en omdat het huidige systeem onrechtvaardig zou zijn ten opzichte van de andere onderwijsnetten in Antwerpen liet Antwerps schepen voor Onderwijs Claude Marinower (Open VLD) weten dat de traditionele bos- en zeeklassen van het stedelijk onderwijs niet langer door de stad zouden gefaciliteerd worden. De scholen van alle netten zouden wel nog een beperkte financiële ondersteuning krijgen om zelf soortgelijke initiatieven te kunnen nemen. Dat heel wat Antwerpenaars het vermoedelijke verdwijnen van zo'n aloude traditie betreuren, bleek uit de grote opkomst voor de protestactie tegen de maatregel. Het gejoel overstemde zelfs even het begin van de zitting binnen.De Antwerpse gemeenteraad heeft ook de verhoging van de retributie voor het slachten op de tijdelijke stedelijke slachtvloer tijdens het Offerfeest van 25 naar 40 euro goedgekeurd. De meerderheid van N-VA, CD&V en Open Vld stemde voor, terwijl sp.a, PVDA+ en Vlaams Belang tegenstemden en Groen zich onthield. Volgens schepen Liesbeth Homans (N-VA) was er overleg over de verhoging met de moslimgemeenschap, maar ontstond er onlangs opnieuw commotie rond omwille van de heisa over het Offerfeest in Mechelen. Verschillende Antwerpse moskeeën overwegen een boycot.De stad Antwerpen faciliteert al enkele jaren het Offerfeest op haar grondgebied door een tijdelijke slachtvloer te voorzien. De kosten daarvan worden echter stilaan onhoudbaar voor de stad, vindt Homans. Andere oppositieleden stelden zich vooral vragen bij het moskeeënoverleg dat aan de maatregel voorafging. "Dat was geen overleg, maar een toelichting van u", vond Mohamed Chebaa (PVDA+), die op basis van een bevraging door zijn partij stelde dat de Antwerpse moslims een verhoging niet zien zitten en ook in de toekomst zeker in de stad willen blijven slachten.Volgens Filip Dewinter (Vlaams Belang) gaat de verhoging dan weer niet ver genoeg. "De N-VA zegt het onverdoofd slachten te willen ontraden. Als je dat echt wil doen, vraag dan toch gewoon de volle pot van 160 euro", stelde hij.