De Vlabest bestelde de doorlichting om duidelijkheid te scheppen in de geldstromen van de Vlaamse overheid naar de gemeenten en zo met kennis van zaken de financiering van de lokale besturen te kunnen hervormen. Voor 2011 vond de universiteit Gent 68 geldstromen van de Vlaamse overheid naar de gemeenten, goed voor 4,6 miljard euro en bijna 18 procent van de totale Vlaamse uitgaven. Het gros van het geld is te vinden in de steun uit het Gemeente-, Steden- en Provinciefonds en de loonsubsidies voor het onderwijs. Dat Gent en Antwerpen per inwoner het grootste bedrag binnenhalen, is volgens De Standaard geen geheim. Wat wel verrast, is hoe groot de verschillen met de rest zijn. De andere centrumsteden komen niet of amper boven het Vlaamse gemiddelde van 608,75 euro per inwoner uit. Brugge, dat extra geld uit het stedenfonds krijgt omdat het meer dan honderdduizend inwoners telt, is de enige uitzondering. De voorzitter van Vlabest, Herman Matthijs, vindt dat de criteria voor de verdeling van het geld uit het Gemeentefonds herzien moeten worden. Hij stelt ook vragen bij sommige kleinere geldstromen, "gelet op het streven naar planlastvermindering, administratieve vereenvoudiging en transparantie". "Een verdere wildgroei moet vermeden worden", aldus Matthijs. Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois bereidt al een herziening van het Gemeentefonds voor, maar de details daarvan zijn nog niet bekend. (Belga)

De Vlabest bestelde de doorlichting om duidelijkheid te scheppen in de geldstromen van de Vlaamse overheid naar de gemeenten en zo met kennis van zaken de financiering van de lokale besturen te kunnen hervormen. Voor 2011 vond de universiteit Gent 68 geldstromen van de Vlaamse overheid naar de gemeenten, goed voor 4,6 miljard euro en bijna 18 procent van de totale Vlaamse uitgaven. Het gros van het geld is te vinden in de steun uit het Gemeente-, Steden- en Provinciefonds en de loonsubsidies voor het onderwijs. Dat Gent en Antwerpen per inwoner het grootste bedrag binnenhalen, is volgens De Standaard geen geheim. Wat wel verrast, is hoe groot de verschillen met de rest zijn. De andere centrumsteden komen niet of amper boven het Vlaamse gemiddelde van 608,75 euro per inwoner uit. Brugge, dat extra geld uit het stedenfonds krijgt omdat het meer dan honderdduizend inwoners telt, is de enige uitzondering. De voorzitter van Vlabest, Herman Matthijs, vindt dat de criteria voor de verdeling van het geld uit het Gemeentefonds herzien moeten worden. Hij stelt ook vragen bij sommige kleinere geldstromen, "gelet op het streven naar planlastvermindering, administratieve vereenvoudiging en transparantie". "Een verdere wildgroei moet vermeden worden", aldus Matthijs. Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois bereidt al een herziening van het Gemeentefonds voor, maar de details daarvan zijn nog niet bekend. (Belga)