Ans Persoons erkende een "bewogen week" te hebben meegemaakt, waarbij ze "het slechtste van de politiek" heeft gehoord. Ze wees erop dat het Brussels minister Pascal Smet was die een audit van Samusocial gevraagd had. Donderdagmorgen vroegen zowel Smet, als partijvoorzitter John Crombez en Persoons het ontslag van burgemeester Mayeur. Nadat deze laatste zijn ontslag had aangekondigd kreeg de sp.a-schepen een telefoontje waarin gepolst werd over een mogelijk schepenambt voor Yvan Mayeur, wat ze weigerde. Die piste werd ook met Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten besproken en gezamenlijk afgewezen.

Op de vergadering van het schepencollege merkte Ans Persoons dat de ex-burgemeester de vergadering voorzat. Zij kreeg te horen dat ze moest opstappen als ze niet wilde nadenken over een schepenmandaat voor Mayeur. "Schepen Alain Courtois heeft dit herhaald", voegde ze aan toe. Persoons betreurde de houding van haar Open Vld-collega Els Ampe: "We hadden het verschil kunnen maken als we aan hetzelfde zeel getrokken hadden".

Ze reageerde ook op de berichten dat ze jaarlijks 13.440 euro krijgt voor haar functie bij de vzw Internationale Jaarbeurs van Brussel. "Dat is geen geheim want het staat op de mandatenlijst die te raadplegen is op de website van de sp.a". Ze benadrukt dat alle partijen in de vzw vertegenwoordigd zijn en dat er wel werk tegenover staat.

Els Ampe blikte ook terug op het opstappen van de sp.a uit het Brussels schepencollege. Ze wees erop dat zowel Open Vld als sp.a het ontslag van Yvan Mayeur gevraagd had. Ze herhaalde dat een schepenambt voor Mayeur nooit op tafel gelegen heeft, maar voegde er meteen aan toe dat het om een ruzie ging binnen de socialistische familie "waarbij we niet betrokken waren".

Ze herhaalde dat Open Vld eist dat Samusocial transparant moet worden. "Ook de sp.a kan transparant zijn door de audit van de vzw openbaar te maken", aldus de Open Vld'ster. Ze voegde er ook aan toe dat ze geen enkel ander mandaat heeft dan dat van schepen en fractieleidster in het Brussels Parlement.

Persoons: 'Verhaal dat ik ben opgeofferd, vind ik nogal seksistisch'

Ans Persoons (SP.A) benadrukte dat haar beslissing niet gemaakt werd op vraag van haar voorzitter John Crombez en Brussels minister Pascal Smet. 'Ik ben niet het kleine meisje dat niet voor zichzelf kan spreken'.

Ans Persoons erkende een "bewogen week" te hebben meegemaakt, waarbij ze "het slechtste van de politiek" heeft gehoord. Ze wees erop dat het Brussels minister Pascal Smet was die een audit van Samusocial gevraagd had. Donderdagmorgen vroegen zowel Smet, als partijvoorzitter John Crombez en Persoons het ontslag van burgemeester Mayeur. Nadat deze laatste zijn ontslag had aangekondigd kreeg de sp.a-schepen een telefoontje waarin gepolst werd over een mogelijk schepenambt voor Yvan Mayeur, wat ze weigerde. Die piste werd ook met Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten besproken en gezamenlijk afgewezen. Op de vergadering van het schepencollege merkte Ans Persoons dat de ex-burgemeester de vergadering voorzat. Zij kreeg te horen dat ze moest opstappen als ze niet wilde nadenken over een schepenmandaat voor Mayeur. "Schepen Alain Courtois heeft dit herhaald", voegde ze aan toe. Persoons betreurde de houding van haar Open Vld-collega Els Ampe: "We hadden het verschil kunnen maken als we aan hetzelfde zeel getrokken hadden". Ze reageerde ook op de berichten dat ze jaarlijks 13.440 euro krijgt voor haar functie bij de vzw Internationale Jaarbeurs van Brussel. "Dat is geen geheim want het staat op de mandatenlijst die te raadplegen is op de website van de sp.a". Ze benadrukt dat alle partijen in de vzw vertegenwoordigd zijn en dat er wel werk tegenover staat. Els Ampe blikte ook terug op het opstappen van de sp.a uit het Brussels schepencollege. Ze wees erop dat zowel Open Vld als sp.a het ontslag van Yvan Mayeur gevraagd had. Ze herhaalde dat een schepenambt voor Mayeur nooit op tafel gelegen heeft, maar voegde er meteen aan toe dat het om een ruzie ging binnen de socialistische familie "waarbij we niet betrokken waren". Ze herhaalde dat Open Vld eist dat Samusocial transparant moet worden. "Ook de sp.a kan transparant zijn door de audit van de vzw openbaar te maken", aldus de Open Vld'ster. Ze voegde er ook aan toe dat ze geen enkel ander mandaat heeft dan dat van schepen en fractieleidster in het Brussels Parlement.Ans Persoons (SP.A) benadrukte dat haar beslissing niet gemaakt werd op vraag van haar voorzitter John Crombez en Brussels minister Pascal Smet. 'Ik ben niet het kleine meisje dat niet voor zichzelf kan spreken'.