Studies Europees recht in Rennes en een assistentschap bij het Europees Instituut van de Universiteit Gent: toen Anneleen Van Bossuyt aan het begin van het decennium de N-VA vervoegde, was meteen duidelijk dat de Belgische staatsstructuren te klein waren voor haar. In 2015 nam ze de zetel van Louis Ide in het Europees Parlement over. Van een brexit was toen nog geen sprake, van een rol als voorzitter van de Europese Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming evenmin. Tweeënhalf jaar ver in haar eerste politieke mandaat mag Van Bossuyt opeens mee beslissen over een van de meest heikele thema's bij die brexit: hoe moet het verder met de interne markt van de Europese Unie? 'Er is geen beter moment om commissievoorzitter te worden dan nu.'
...