1. Hoeveel Brusselaars genieten van de Vlaamse sociale bescherming?
...

1. Hoeveel Brusselaars genieten van de Vlaamse sociale bescherming? De Vlaamse sociale bescherming (VSB), vroeger beter bekend als de Vlaamse zorgverzekering, is een verzekering die tussenbeide komt bij langdurige zorgnood. Eind 2019 waren er bijna 43.300 Brusselaars aangesloten. In 2018 stond de teller op 43.283, in 2017 op 43.228. De cijfers stagneren dus. Dat wijst erop dat de bekendheid van de VSB in Brussel een pijnpunt is. 2. Waarom moeten die cijfers omhoog? Het is belangrijk dat zo veel mogelijk Brusselaars hun weg vinden naar de VSB in het complexe Brusselse zorglandschap, dat we helaas te danken hebben aan de zesde staatshervorming. In de rest van Vlaanderen zijn alle inwoners ouder dan 25 jaar verplicht aangesloten, maar in de hoofdstad werkt het systeem nog steeds op basis van vrijwillige inschrijving. Als we de Brusselaars, zowel Nederlands- als Franstalig, daar niet op aanspreken, kunnen sommige mensen zorg mislopen. Bovendien is er een negatief effect op de zorginstellingen zelf. 3. Hoezo? Het werkingsbudget van de Vlaamse zorginstellingen in Brussel is afhankelijk van het aantal patiënten dat ze over de vloer krijgen. Een reden te meer waarom Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) bijkomende inspanningen moet leveren om daarvoor te zorgen. 4. Wat moet minister Beke precies doen? De minister moet de VSB in de markt zetten als een onderdeel van een ruimer, aantrekkelijk en goedwerkend Vlaams gemeenschapsaanbod in Brussel. Op dit moment maken de campagnes over de VSB in Brussel deel uit van de algemene infocampagnes in heel Vlaanderen. Maar dat is onvoldoende. In het regeerakkoord staat dat de regering de Brusselaars zal stimuleren via een promotiecampagne. Die moet specifiek voor en op maat van de Brusselaars zijn. Daarnaast moet de minister samenzitten met actoren in het veld om te bekijken welke initiatieven de VSB een betere naamsbekendheid kunnen geven. 5. Moet de Vlaamse sociale bescherming worden uitgebreid? Voor mijn partij is de VSB een eerste stap naar een volwaardige eigen Vlaamse sociale zekerheid. Met de huidige coronacrisis en de misplaatste oproepen voor de herfederalisering in de zorgsector is de VSB actueler dan ooit.