N-VA-fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad André Gantman wil het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (CGKR) afschaffen. Dat zegt hij in een interview met Gazet Van Antwerpen.

De resultaten die het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (CGKR) na 20 jaar kan voorleggen, zijn 'minimaal'. Meer zelfs: het CGKR werkt zelfs contraproductief, zegt Gantman. 'CGKR-directeur Jozef De Witte zegt bij herhaling dat het racisme niet afneemt en dat de multiculturele maatschappij mislukt is. Uit de studies van professor Mark Elchardus blijkt dat de problemen met allochtone jongeren alleen maar toegenomen zijn en nog zullen toenemen. Bij die jongeren groeit het racisme zelf. Maar over die studies zwijgt men.'

'Vlaams Belang en CGKR zijn objectieve bondgenoten'

Gantman noemt het CGKR en het Vlaams Belang, dat al lang luidkeels het afschaffen van het centrum bepleit, 'objectieve bondgenoten'. 'Terwijl het Vlaams Belang mensen wil uitsluiten, zorgt het CGKR ervoor dat diezelfde mensen niet worden ingesloten.' Door tegen verplichte cursussen Nederlands te zijn staat het CGKR een harmonieuze migratie' in de weg. Gantman vindt het CGKR zelfs een hindernis voor integratie. 'Voor mij kan het niet dat mensen werkloos zijn omdat ze de taal niet kennen.'

'Het CGKR is helemaal geen uitgesproken pleitbezorger van bijvoorbeeld de aanvaarding van onze waarden over de scheiding van kerk en staat, de neutraliteit van de ambtenarij en de gelijkheid van man en vrouw. Bovendien bevestigt het CGKR door zijn houding de traditionele machtsstructuren binnen de islam en zo belet het de integratie.'

Morele opvoeding van de jeugd

Gantman wil het CGKR dan ook afschaffen en schuift 'de morele opvoeding van de jeugd' naar voren. 'Dat kan zo'n bureaucratie niet doen. Dat moet veel kleinschaliger en op een lager niveau gebeuren. Een dergelijke politiek is veel efficiënter dan de publicatie van brochures en opiniestukken door de directie van het CGKR.'

De resultaten die het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (CGKR) na 20 jaar kan voorleggen, zijn 'minimaal'. Meer zelfs: het CGKR werkt zelfs contraproductief, zegt Gantman. 'CGKR-directeur Jozef De Witte zegt bij herhaling dat het racisme niet afneemt en dat de multiculturele maatschappij mislukt is. Uit de studies van professor Mark Elchardus blijkt dat de problemen met allochtone jongeren alleen maar toegenomen zijn en nog zullen toenemen. Bij die jongeren groeit het racisme zelf. Maar over die studies zwijgt men.'Gantman noemt het CGKR en het Vlaams Belang, dat al lang luidkeels het afschaffen van het centrum bepleit, 'objectieve bondgenoten'. 'Terwijl het Vlaams Belang mensen wil uitsluiten, zorgt het CGKR ervoor dat diezelfde mensen niet worden ingesloten.' Door tegen verplichte cursussen Nederlands te zijn staat het CGKR een harmonieuze migratie' in de weg. Gantman vindt het CGKR zelfs een hindernis voor integratie. 'Voor mij kan het niet dat mensen werkloos zijn omdat ze de taal niet kennen.' 'Het CGKR is helemaal geen uitgesproken pleitbezorger van bijvoorbeeld de aanvaarding van onze waarden over de scheiding van kerk en staat, de neutraliteit van de ambtenarij en de gelijkheid van man en vrouw. Bovendien bevestigt het CGKR door zijn houding de traditionele machtsstructuren binnen de islam en zo belet het de integratie.'Gantman wil het CGKR dan ook afschaffen en schuift 'de morele opvoeding van de jeugd' naar voren. 'Dat kan zo'n bureaucratie niet doen. Dat moet veel kleinschaliger en op een lager niveau gebeuren. Een dergelijke politiek is veel efficiënter dan de publicatie van brochures en opiniestukken door de directie van het CGKR.'