Daaruit blijkt dus dat nauwelijks 32,7 procent van alle Brusselse postbodes nog het Nederlands machtig is, terwijl 98,6 procent het Frans beheerst. Vooral de kennis van het Nederlands gaat er de jongste jaren snel op achteruit. Drie jaar geleden kon nog 41 procent van hen zich in het Nederlands uitdrukken; nu nog slechts 33 procent. De kennis van het Frans daarentegen gaat er stelselmatig lichtjes op vooruit zodat er zo goed als geen Fransonkundige postbodes in Brussel zijn. Deze evolutie is vooral het gevolg van een combinatie van twee factoren: er worden in Brussel minder Nederlandstaligen door bpost aangenomen én de kennis van het Nederlands bij de Franstalige postbodes gaat er stelselmatig op achteruit. Voor Barbara Pas is het "zorgwekkend" dat "een nationalistische partij als de N-VA dit zomaar duldt. Het toont volgens haar "nog maar eens aan dat de communautaire meerwaarde van deze partij in de federale regering nul komma nul is. Of zou deze forse achteruitgang inzake de taalrechten van de Brusselse Vlamingen ook al tot de 'communautaire stilstand' behoren? Ik kan hier helaas in alle geval maar één besluit uit trekken en dat is dat de N-VA Brussel en de Brusselse Vlamingen wel degelijk heeft losgelaten." (Belga)

Daaruit blijkt dus dat nauwelijks 32,7 procent van alle Brusselse postbodes nog het Nederlands machtig is, terwijl 98,6 procent het Frans beheerst. Vooral de kennis van het Nederlands gaat er de jongste jaren snel op achteruit. Drie jaar geleden kon nog 41 procent van hen zich in het Nederlands uitdrukken; nu nog slechts 33 procent. De kennis van het Frans daarentegen gaat er stelselmatig lichtjes op vooruit zodat er zo goed als geen Fransonkundige postbodes in Brussel zijn. Deze evolutie is vooral het gevolg van een combinatie van twee factoren: er worden in Brussel minder Nederlandstaligen door bpost aangenomen én de kennis van het Nederlands bij de Franstalige postbodes gaat er stelselmatig op achteruit. Voor Barbara Pas is het "zorgwekkend" dat "een nationalistische partij als de N-VA dit zomaar duldt. Het toont volgens haar "nog maar eens aan dat de communautaire meerwaarde van deze partij in de federale regering nul komma nul is. Of zou deze forse achteruitgang inzake de taalrechten van de Brusselse Vlamingen ook al tot de 'communautaire stilstand' behoren? Ik kan hier helaas in alle geval maar één besluit uit trekken en dat is dat de N-VA Brussel en de Brusselse Vlamingen wel degelijk heeft losgelaten." (Belga)