Het scheiden van migrantenfamilies zonder papieren maakte deel uit van het nultolerantiebeleid van president Donald Trump. Die zag zich eind juni wegens heftige kritiek in binnen- en buitenland genoodzaakt om de maatregel ongedaan te maken en de families weer te herenigen. Officieel heeft de Amerikaanse regering nooit vrijgegeven hoeveel gezinnen precies gedwongen werden opgesplitst, maar ze sprak tot nog toe van ongeveer 2.500. In het nieuwe rapport "USA: 'You don't have any rights here'" (VS: 'Hier heb je geen rechten') citeert Amnesty International nu officiële statistieken van CBP waaruit blijkt dat het om 8.000 families zou gaan. Tussen 19 april en 15 augustus 2018 alleen al zou het om 6.000 gezinnen gaan. Volgens de ngo ligt het eigenlijke aantal echter nog hoger dan dat. "De statistieken lijken nog steeds honderden, zo niet duizenden, families weg te laten die zijn gescheiden aan officiële grensovergangen of families met niet-parentale relaties", luidt het. In dat laatste geval gaat het bijvoorbeeld over minderjarigen die van hun grootouders, ooms of tantes zijn gescheiden. Het scheiden van families overtreedt "verscheidene fundamentele mensenrechten" en "kinderrechten", benadrukt Amnesty International. De ngo roept het Amerikaanse Congres op om snel een duidelijk overzicht op te stellen. (Belga)

Het scheiden van migrantenfamilies zonder papieren maakte deel uit van het nultolerantiebeleid van president Donald Trump. Die zag zich eind juni wegens heftige kritiek in binnen- en buitenland genoodzaakt om de maatregel ongedaan te maken en de families weer te herenigen. Officieel heeft de Amerikaanse regering nooit vrijgegeven hoeveel gezinnen precies gedwongen werden opgesplitst, maar ze sprak tot nog toe van ongeveer 2.500. In het nieuwe rapport "USA: 'You don't have any rights here'" (VS: 'Hier heb je geen rechten') citeert Amnesty International nu officiële statistieken van CBP waaruit blijkt dat het om 8.000 families zou gaan. Tussen 19 april en 15 augustus 2018 alleen al zou het om 6.000 gezinnen gaan. Volgens de ngo ligt het eigenlijke aantal echter nog hoger dan dat. "De statistieken lijken nog steeds honderden, zo niet duizenden, families weg te laten die zijn gescheiden aan officiële grensovergangen of families met niet-parentale relaties", luidt het. In dat laatste geval gaat het bijvoorbeeld over minderjarigen die van hun grootouders, ooms of tantes zijn gescheiden. Het scheiden van families overtreedt "verscheidene fundamentele mensenrechten" en "kinderrechten", benadrukt Amnesty International. De ngo roept het Amerikaanse Congres op om snel een duidelijk overzicht op te stellen. (Belga)