Hendrik Bogaert, die de maatregel trots het 'koninginnenstuk' van de hervorming van het ambtenarenstatuut noemt, reageert koeltjes op de dreigementen. "Het is een opmerkelijke uitspraak van de vakbonden, maar ik ga de zaken niet op de spits drijven." (Belga)

Hendrik Bogaert, die de maatregel trots het 'koninginnenstuk' van de hervorming van het ambtenarenstatuut noemt, reageert koeltjes op de dreigementen. "Het is een opmerkelijke uitspraak van de vakbonden, maar ik ga de zaken niet op de spits drijven." (Belga)