Het Instituut meldde in 2010 dat 10 procent van de mannen problemen ondervindt bij het opnemen van vaderschapsverlof. De helft van hen wijt dat aan problemen met de werkgever. Uit onderzoek van het Instituut blijkt nu dat onze wetgeving werknemers, en dan vooral mannen, onvoldoende beschermt als ze als ouder verlof willen opnemen. Een Europese richtlijn regelt nochtans dat werknemers die ouderschapsverlof aanvragen of opnemen, beschermd zijn tegen negatieve gevolgen van die beslissing. Maar die richtlijn is slechts gedeeltelijk overgezet naar Belgisch recht: werknemers zijn wel beschermd tegen ontslag, maar niet tegen 'ongunstige' handelingen, zoals het blokkeren van promotie of ondermijnende pesterijen. Wettelijk is er een mogelijkheid om een schadevergoeding van zes maanden brutoloon te eisen, maar dan moet je wel kunnen bewijzen dat er discriminatie in het spel is. Vrouwen kunnen in zo'n geval beroep doen op de genderwet, die discriminatie op grond van 'zwangerschap', 'moederschap' en 'bevalling' veroordeelt. 'Vaderschap' is echter geen grond van discriminatie. "Hoe kunnen we mannen dan aanmoedigen de gezinstaken mee op te nemen", aldus Liesbet Stevens, adjunct-directrice van het Instituut. Het Instituut lanceert daarom dinsdag een aanbeveling aan de overheid. "Wanneer er klachten over discriminatie komen, kunnen we nu ­alleen optreden wanneer iemand 'man' is, niet omdat hij 'vader' is. Laten we daarom niet alleen ­'vaderschap' maar meteen ook 'ouderschap' tot grond van discriminatie maken." Het Instituut voelt bovendien veel voor het Zweedse systeem. Daar is het zelfs deels verplicht om je verlof te nemen. Doe je dat niet, dan speel je het onherroepelijk kwijt. Gezinnen verliezen er zelfs een maand subsidies als de vader zijn verlof naast zich neer legt. (Belga)

Het Instituut meldde in 2010 dat 10 procent van de mannen problemen ondervindt bij het opnemen van vaderschapsverlof. De helft van hen wijt dat aan problemen met de werkgever. Uit onderzoek van het Instituut blijkt nu dat onze wetgeving werknemers, en dan vooral mannen, onvoldoende beschermt als ze als ouder verlof willen opnemen. Een Europese richtlijn regelt nochtans dat werknemers die ouderschapsverlof aanvragen of opnemen, beschermd zijn tegen negatieve gevolgen van die beslissing. Maar die richtlijn is slechts gedeeltelijk overgezet naar Belgisch recht: werknemers zijn wel beschermd tegen ontslag, maar niet tegen 'ongunstige' handelingen, zoals het blokkeren van promotie of ondermijnende pesterijen. Wettelijk is er een mogelijkheid om een schadevergoeding van zes maanden brutoloon te eisen, maar dan moet je wel kunnen bewijzen dat er discriminatie in het spel is. Vrouwen kunnen in zo'n geval beroep doen op de genderwet, die discriminatie op grond van 'zwangerschap', 'moederschap' en 'bevalling' veroordeelt. 'Vaderschap' is echter geen grond van discriminatie. "Hoe kunnen we mannen dan aanmoedigen de gezinstaken mee op te nemen", aldus Liesbet Stevens, adjunct-directrice van het Instituut. Het Instituut lanceert daarom dinsdag een aanbeveling aan de overheid. "Wanneer er klachten over discriminatie komen, kunnen we nu ­alleen optreden wanneer iemand 'man' is, niet omdat hij 'vader' is. Laten we daarom niet alleen ­'vaderschap' maar meteen ook 'ouderschap' tot grond van discriminatie maken." Het Instituut voelt bovendien veel voor het Zweedse systeem. Daar is het zelfs deels verplicht om je verlof te nemen. Doe je dat niet, dan speel je het onherroepelijk kwijt. Gezinnen verliezen er zelfs een maand subsidies als de vader zijn verlof naast zich neer legt. (Belga)