De communautaire koelkast staat weer wagenwijd open, nu samen met de regering-Michel ook de afgesproken radiostilte aan diggelen ligt. 'In 2019 gaan we voluit voor het confederalisme', aldus Vlaams minister-president Geert Bourgeois, N-VA'er van het eerste uur. Na de verkiezingen wil hij stappen zetten om Vlaanderen 'volheid van bevoegdheden' bezorgen. De vraag is alleen: hoe?
...