Minder sociale tolken inzetten, zou de overheid wel eens geld kunnen kosten in plaats van opleveren. Dat zegt Pascal Rillof, voorzitter van het Europees Netwerk Sociaal Tolken (ENPSIT) in een reactie op de onderhandelingsnota van de N-VA over inburgering en integratie. In de tekst, die de partij gebruikt als basis voor de Vlaamse regeringsonderhandelingen, staat onder meer dat instellingen zoals OCMW's, scholen, ziekenhuizen, welzijnsorganisaties en lokale besturen alleen nog door de Vlaamse overheid gesubsidieerde tolken kunnen inschakelen voor nieuwkomers die nog in hun inburgeringstraject zitten. Zodra dat traject is afgelopen, worden de betrokkenen geacht genoeg Nederlands te kennen om zich te behelpen. Blijkt er toch nog een tolk nodig te zijn, dan zal de anderstalige die uit eigen zak moeten betalen. 'Er dreigt dus een systeem met twee snelheden te ontstaan', zegt Rillof. 'Alleen wie geld heeft, zal het zich kunnen veroorloven om zich via een tolk verstaanbaar te maken. Erg eerlijk is dat niet.'
...