Alexander De Croo beklemtoont dat de liberale voorzittersrace gelopen wordt met 'vier sterke kandidaten'. Maar omdat ieder Open VLD-lid geacht voor één figuur te kiezen uit het kwartet Bart Tommelein / Els Ampe / Egbert Lachaert en Stefaan Nuytten, doet Alexander De Croo dat ook. Volgens hem heeft Egbert Lachaert 'een sterke liberale fond', is hij 'doordrongen van de liberale filosofie', en kan hij 'die politieke inzichten ook heel breed toepassen in praktische kwesties'. De Croo: 'Hij kent zijn dossiers en pakt de zaken inhoudelijk aan. What you see is wat you get: dát is Egbert Lachaert. Ik heb hem door de jaren zien groeien. Eerst als Vlaams en daarna als federaal parlementslid, en nu als onze fractieleider in de Kamer. Egbert is een absolute topper. Hij heeft de energie en de aantrekkingskracht om opnieuw mensen naar ons toe te halen.' Besluit: 'Egbert Lachaert heeft wat de Open VLD nodig heeft.'

Dat laatste doet Alexander De Croo zelfs dromen van een Vlaamse Macron-operatie: 'Ik geloof niet in het oude verhaal van politieke herverkaveling vanuit de bestaande partijen. Ik vind wel dat een liberale partij ook buiten de lijntjes moet durven te kleuren, om ook bij andere stromingen ideeën op te pikken. Daarvoor moet je wel een voorzitter met een solide liberale basis hebben. Alleen wie stevig op eigen benen staat, kan buiten zijn grenzen gaan. Egbert kan dat, ja. Waarom zou Lachaert geen Vlaamse Macron kunnen worden?'

Alexander De Croo beklemtoont dat de liberale voorzittersrace gelopen wordt met 'vier sterke kandidaten'. Maar omdat ieder Open VLD-lid geacht voor één figuur te kiezen uit het kwartet Bart Tommelein / Els Ampe / Egbert Lachaert en Stefaan Nuytten, doet Alexander De Croo dat ook. Volgens hem heeft Egbert Lachaert 'een sterke liberale fond', is hij 'doordrongen van de liberale filosofie', en kan hij 'die politieke inzichten ook heel breed toepassen in praktische kwesties'. De Croo: 'Hij kent zijn dossiers en pakt de zaken inhoudelijk aan. What you see is wat you get: dát is Egbert Lachaert. Ik heb hem door de jaren zien groeien. Eerst als Vlaams en daarna als federaal parlementslid, en nu als onze fractieleider in de Kamer. Egbert is een absolute topper. Hij heeft de energie en de aantrekkingskracht om opnieuw mensen naar ons toe te halen.' Besluit: 'Egbert Lachaert heeft wat de Open VLD nodig heeft.'Dat laatste doet Alexander De Croo zelfs dromen van een Vlaamse Macron-operatie: 'Ik geloof niet in het oude verhaal van politieke herverkaveling vanuit de bestaande partijen. Ik vind wel dat een liberale partij ook buiten de lijntjes moet durven te kleuren, om ook bij andere stromingen ideeën op te pikken. Daarvoor moet je wel een voorzitter met een solide liberale basis hebben. Alleen wie stevig op eigen benen staat, kan buiten zijn grenzen gaan. Egbert kan dat, ja. Waarom zou Lachaert geen Vlaamse Macron kunnen worden?'