Milquet is naar eigen zeggen erg geraakt door het nieuws dat onze vorst wil aftreden. Ze begrijpt en respecteert wel de redenen die hij aanhaalt, en wil voor alles haar genegenheid, haar erkenning en diep respect uitdrukken. "Koning Albert heeft de laatste twintig jaar van de geschiedenis van ons land getekend door zijn intelligentie, zijn menselijkheid, zijn staatszin. Hij is een gemoedelijke vorst, vol humor en in staat om de meest complexe politieke crises te helpen oplossen." De vicepremier is de vorst erkentelijk voor zijn overtuiging, zijn eenvoud en zijn inzet voor de bevolking. Ze herinnert aan de belangrijke rol die hij heeft gespeeld tijdens de jongste institutionele crisis en aan zijn inspanningen om "de eenheid van het land te stimuleren, om de diversiteit van de bevolking, het samenwerkingsfederalisme en de goede democratische werking van onze instellingen te bevorderen". Ze wenst de toekomstige koning een succesvol bewind toe en verzekert hem van al haar steun. (Belga)

Milquet is naar eigen zeggen erg geraakt door het nieuws dat onze vorst wil aftreden. Ze begrijpt en respecteert wel de redenen die hij aanhaalt, en wil voor alles haar genegenheid, haar erkenning en diep respect uitdrukken. "Koning Albert heeft de laatste twintig jaar van de geschiedenis van ons land getekend door zijn intelligentie, zijn menselijkheid, zijn staatszin. Hij is een gemoedelijke vorst, vol humor en in staat om de meest complexe politieke crises te helpen oplossen." De vicepremier is de vorst erkentelijk voor zijn overtuiging, zijn eenvoud en zijn inzet voor de bevolking. Ze herinnert aan de belangrijke rol die hij heeft gespeeld tijdens de jongste institutionele crisis en aan zijn inspanningen om "de eenheid van het land te stimuleren, om de diversiteit van de bevolking, het samenwerkingsfederalisme en de goede democratische werking van onze instellingen te bevorderen". Ze wenst de toekomstige koning een succesvol bewind toe en verzekert hem van al haar steun. (Belga)